top of page

תעודת הערכה מיוחדת מ-ראמ"ן לצוות המורשת ב-8200

ב-21 בדצמבר 2021 הוענקה לצוות המורשת של היחידה תעודת הערכה מיוחדת במסגרת טקס על פרס החשיבה היוצרת באמ"ן ע"ש אל"מ עוזי יאירי ז"ל. הצוות נבחר ע"י הועדה שבראשה עמד אלוף דני רוטשילד והתעודה ניתנה בטקס זה ע"י ראמ"ן האלוף אהרון חליוה. תעודות הפרס חולקו לנציגי הצוות – שלמה קטן, מנחם בידרמן, יוסי דגן, גבי אילן ונעם שפירא.

רקע

צוות המורשת ביחידה קם בשנת 1996 בראשו עמד סא"ל משה עזוז. ההתחלה הייתה צנועה למדי ועיקרה הושקע בכתיבת לקטי מורשת על אירועים שונים בהם לקחה היחידה חלק מהקמתה, ובעיקר סביב מלחמת יוה"כ. בהמשך התרחבה הפעילות גם להקלטת ראיונות עם ראשוני היחידה, הכנת סרטי מורשת על תחומי העבודה והפעילות של היחידה, הקמת אתר מורשת ועוד. כיום מונה הצוות הקבוע של מתנדבי המורשת 12 איש ואישה ותחומי הפעילות הורחבו מאד. היחידה מעורבת בעידוד פעילות זו באמצעות רמ"ט היחידה.

תחומי הפעילות

תיעוד ומחקר תולדות היחידה והתפתחותה בעשורים שמאז הקמתה

 • חקר היסטורי על פי החומרים הקיימים ואלו שאנו פועלים להשגתם על תחומי הפעילות השונים של היחידה, בדגש על פעילותם בשגרה, במבצעים ובמלחמות של הגופים הייעודיים המרכזיים: עיבוד, חיבור, אלינט, טכני, מרחף, מוטס וגופי המטה.

 • שינויי ארגון והיערכות של היחידה לאורך הדורות, בכלל זה הקמת המערך המרחף והמוטס.

 • כניסת היחידה לתחומים חדשים לאורך ההיסטוריה שלה כגון ה-מכ"ן, האלינט, התקשורת הסלולרית והסייבר.

 • בתחום זה, קוימו ראיונות אישיים (בכתב, באודיו ובוידאו) בתחומי הפעילות השונים עם בוגרי היחידה לדורותיהם . רק בתקופת הקורונה התבצעו כ-100 ראיונות "מהכורסא" עם מפקדים ובעלי תפקידים שונים בכתב שנכנסו למאגר המורשת.

 • תועדו בעלי תפקידים בכירים (מפקדים, סגנים, רמ"טים ומפמ"רים ואחרים עפ"י העניין) בראיונות מוקלטים על תקופתם.

 •  עבודה מקיפה על מהותה של מורשת היחידה וניסיון להגדיר "מורשת מהי" נכתבה ע"י סא"ל ד"ר איציק פומרנץ.

 • בשלוש השנים האחרונות איתר צוות המורשת (יוסי דגן והדס צורף) שתי מגויסות (מחו"ל) ששרתו במחנה שנלר במלחמת העצמאות (1948) ונפלו בירושלים מאש ירדנית. הצוות הצליח לזהות את שתיהן כמי ששרתו בתחום ההאזנה (לימים שמ2). צוות המורשת הביא לשיוכן לחמ"ן/8200 ולהנציחן במל"מ. כיום בסיס היחידה בירושלים מקיים נוכחות ביום השנה לנפילתן וביום הזיכרון.

 • נכתבו לקטי מורשת ע"י חברי הצוות שנזכרו לעיל ויחד עימם גם שלמה בוטנרו, קותי אלעזר ויצחק ורדי.

הנחלת המורשת להכרת תולדות היחידה ומורשתה

 • אחד הנושאים המרכזיים בפעילות המורשת הינה הנחלת מורשת היחידה לדור החיילים והקצינים הפעיל. לצורך זה הוכנו מצגות בנושאים השונים, גויסו מפקדים ובעלי תפקידים אחרים שעברו בין בסיסי היחידה, במרחבים ובמרכזים השונים והעבירו פרקי מורשת מחוויותיהם האישיות. בחלק מהפעמים התקיימו פאנלים נושאיים כגון: השתתפות היחידה במלחמת ששת הימים או מלחמת יוה"כ. הפאנלים התקיימו במרחבי היחידה (צפון, תיכון וירקון).

 • שילוב נושא המורשת בקורסי ההדרכה בעמ"ק, נכתבו  עבודות מורשת בקורסים הבכירים בהתאם להצעת נושאים מצוות המורשת (קורסי קס"מ). עבודות אלה משמשות תיעוד חיוני למורשת היחידה.

 • בימים אלה, ביוזמת הצוות, הוכנה בענף מקצועות בבה"ד 15 לומדה חדשה על תולדות היחידה במטרה לשלבה בכל קורסי היסוד בענף להכרת תולדות היחידה באופן אינטראקטיבי. 

 • נכתבו למעלה מ-250 "לקטי מורשת" (פורמט קצר) או כ"עבודות מורשת" (בפורמט נרחב) שהופצו בתוך היחידה  ובמידעון החודשי של בוגרי היחידה.

 • צוות המורשת יחד עם היחידה, העמותה והמו"ח מכינים, כמעט מדי שנה, סרט בנושא מורשת היחידה, כגון "אלחוטנים שוברים שתיקה", "הזינוק להייטק" על האלינט ועוד. סרטים אלה משמשים את היחידה לאורך שנים כעזר חשוב להנחלת המורשת.

 • מתקיים עדכון תקופתי בין צוות המורשת למערך החינוך ביחידה לקידום פעילות המורשת במרחבים (מור"ק בלשון סגל החינוך), ובמרכזים השונים.

 •  בעקבות תחקיר, שביצע מנחם בידרמן, על פריסת בסיסי היחידה בעיקר בסיני (1967 – 1984) שאינם עוד, נעשה מבצע שילוט "רחובות" במפקדת היחידה ובבסיס מישר על שמות בסיסי היחידה שאינם קיימים עוד.  

 • ביוני 2021 הוצב, ביוזמת עמותת בוגרי היחידה, מסך ענק באמפי שבחצר מפקדת היחידה להקרנת פרקי מורשת באופן קבוע ושוטף. תכני ההקרנות נעשה ביוזמת צוות המורשת ובתיאום עם מערך החינוך ומפקדת מרחב מרכז. המסך נתרם מקרן סידי הייטנר ז"ל.

 • תצוגת אמצעים ששימשו את היחידה במהלך שנותיה הוקמו ביוזמת צוות המורשת, ופזורים במפקדת היחידה באמצעות תק"שים בהם שוחזרו חדרי קליטה בעיקר במרחב סיני, וכן נבנתה במבואה של אולם "שלוש הקשתות" ביחידה ויטרינה לתצוגת ציוד ששימש את היחידה בשנותיה המוקדמות [תצוגה מתחלפת]. הצוות מעודד ומסייע בהקמת פינות מורשת גם במרחבים אחרים. [תמונות מצורפות].

אתר מורשת היחידה 

 • בתחילת שנות ה-2000 הוקם אתר המורשת ביחידה ברשת האינטרה-נט היחידתית ע"י רס"ן (מיל) יוסי דגן ביחד עם צוות המיחשוב ביחידה. האתר מהווה כיום פלטפורמה עיקרית בשימור חומרי המורשת שבחלקם פורטו לעיל וכיום תכולת המאגר:כ- 1000 מסמכים שונים (לקטים, מחקרים, עדויות וראיונות, מסמכי היחידה מהעבר)כ-250 סרטים וקטעי וידאו שונים,כ-100 הקלטות אודיו של ראיונות, טקסים ועודכ-13,200 צילומים מהווי היחידה, בסיסי היחידה, מתקני היחידה, מבצעי היחידה.האתר בנוי כך שהוא נגיש לכל חיילי היחידה, לסגל המפקדים וסגל החינוך והוא מהווה מקור לכל מי שמתעניין במורשת היחידה.בימים אלה נמצא האתר בתהליך של שדרוג על מנת לאפשר הנגשתו בצורה קלה יותר ומושכת לדור המשרתים הפעיל, ולאפשר ניהול יעיל יותר של מאגר המסמכים והמידע שנמצא בו עוד צפוי להכנס אליו.

איסוף חומרים/מסמכים ושימורם

 • איתור חומרים בארכיון צה"ל לצרכי כתיבת לקטי המורשת ועבודות מחקר פנימיות.

 • איתור ושימור ציונים לשבח, פרסים (בטחון ישראל, פרסי ראמ"ן ואחרים) ותעודות הצטיינות של היחידה.

 •  צוות המורשת בראשות שלמה קטן משקיע זמן רב באיתור חומרים שנמצאים זרוקים במכולות ברחבי היחידה, במצב אחסנה גרוע וירוד, גם מבחינת ב"מ. כל זאת, במטרה למיין את החומר הערכי ולארכב אותו הן במסגרת היחידה והן בארכיון צה"ל. עד כה, הצוות הכולל את: גבי אילן, איציק פומרנץ, נפתלי ברק, יואב דותן, והדס צורף, העוסק בכך, כבר מיין למעלה מ-150,000 דפים ועוד כמספר הזה הועבר לארכיון צה"ל . אלה מסמכי היחידה משנות ה-70 וה-80.

 • שימור החומר שנאסף במדיה מתאימה (דיגיטלי באתר מורשת, שימור פיזי, הפניות וקישורים – על פי העניין).

 • בהעדר מקום מתאים, פועל צוות המורשת בשימור מסמכים ישנים של היחידה במרתף בניין ביה"כ. הצוות עובר על החומרים שהצטברו, מארכב אותם לרשימות אקסל, כך שניתן יהיה לאתרם בעת הצורך.

 • המסמכים עצמם מוכנסים לשמרדפים ומאוחסנים בצורה מסודרת בארונות שבמרתף.

 • רשימות האקסל ומסמכים רבים אחרים שנמצאים במקום נסרקים ומועברים לארכיון צה"ל, בהתאם לפקודות הצבא.

 • בתחום שימור הציוד, נמצאו ערכות שראויות לשימור והן נמצאות בתק"שים או בויטרינת התצוגה, כפי שפורט לעיל. מעבר לכך נבדקות אפשרויות לאיתור ושימור ציודים ומערכות שפעלו ביחידה וראויים לשימור ולתצוגה סיועו של ארז וינר.

הנכחת מורשת היחידה בציבור

 • פעילות צוות המורשת קיימת גם במסגרת עמותת הבוגרות והבוגרים. מעת לעת מתקיימים מפגשים בנושאי מורשת כגון: פאנל "על ההתרעה" במלחמת יוה"כ, ערבי "כשלונות" בסגנון [FUCKUP NIGHTS], בהם מספרים מפקדים בוגרי היחידה על תכניות שלא צלחו בידיהם וכד'. לאירועים אלה מוזמן גם הסגל הבכיר ביחידה.

 • שילוט בערי ישראל מקומות בהן פעלה היחידה בימיה הראשונים. למשל, בבאר שבע (מתחם הקטר) מקום שבו הוקם הבסיס הראשון של היחידה בדרום, בגדרה לזכר צוותי ההאזנה שפעלו לצד חטיבות הפלמ"ח, או בת"א ברח' סוקולוב 26 שם פעלה לראשונה החוליה שהייתה הבסיס להקמתה של שמ2 ולמינוי מפקדה הראשון מרדכי אלמוג (ורצמן), היה ובמקומות נוספים.

סיכום

מזה 25 שנים פועל צוות המורשת ביחידה, תוך שהוא מייצר עשרות לקטים ומסמכים המשקפים את תרומתה של היחידה לביטחון ישראל. מכלול הפעילות הזו מועלית במפגשים ו/או בוידאו לפני הסגל ביחידה, חיילים וחיילות קצינים ואזרחים כל המשרתים ביחידה. צוות המורשת נעזר ונתמך בניסיונם הרב של תא"ל (מיל) ד"ר אפרים לפיד, ומפקדי היחידה לשעבר תא"ל (דימ) אריה בנטוב ותא"ל (דימ) ראובן ירדור. 

המטרה המרכזית היא לפתח את "רוח היחידה" ולשמר את ה DNA שלה ולהעיד בפני כל מי שנכנס בשעריה, כי ייחודה במערך קהילת המודיעין היא יוצאת דופן בתרומתה לביטחון המדינה. כל זה לא החל ביום שבו החייל או החיילת של היום הגיעו ליחידה אלא היא נסמכת ונשענת על כתפיהם של הדורות שקדמו להם.

אל"מ (דימ) נעם שפירא

ר' תחום המורשת ביחידה ובעמותהKommentare


bottom of page