top of page

למען החברה הישראלית

התוכניות שלנו

עמותת בוגרי 8200 שמה לה למטרה לרתום את הידע, הניסיון והכישורים הייחודיים של חבריה לטובת קידום החברה הישראלית. לשם כך, העמותה הקימה מפעל של תוכניות טכנולוגיות וחברתיות בשלושה צירי פעילות עיקריים: יזמות טכנולוגית, תעסוקה וקידום קריירה, חינוך טכנולוגי. 

אנו מאמינים כי באמצעות שיתוף הידע והניסיון שלנו, אנו מייצרים השפעה משמעותית ותורמים לצמצום פערים וחיזוק החוסן החברתי בישראל.

יזמות טכנולוגית

8200 For Startups

ציר היזמות הטכנולוגית בעמותה פועל מאז שנת 2009 כמנוע הנבטה והאצה של מאות חברות הזנק בישראל. בציר זה העמותה הקימה ומפעילה תוכניות בשלב הרעיונאות (IDEATION), האצה (Acceleration) ופוסט האצה (תמיכה בחברות בשלבי צמיחה מוקדמת). במסגרת זאת, העמותה פועלת גם לגיוון הזירה היזמית ומעודדת יזמים ויזמות מאוכלוסיות בתת-ייצוג להקים חברות הזנק.

תעסוקה וקידום קריירה

ציר התעסוקה בעמותה נבנה על בסיס ההון האנושי וקשרי התעשיה של בוגרי ובוגרות היחידה. העמותה מפעילה תוכניות תעסוקה לחלקים שונים ומגוונים בחברה הישראלית בשיתוף מעסיקים מובילים וערכיים. בנוסף לכך, העמותה יוזמת ומנהלת תכניות מנהיגות נשית לקידום והגברת האימפקט הניהולי בעולמות ההייטק והטכנולוגיה. 

חינוך טכנולוגי

אנחנו בעמותת בוגרי 8200 מאמינים כי העתיד הוא בחינוך - ומקדמים הנגשה של חינוך טכנולוגיה בפריפריה החברתית גיאוגרפית בישראל. העמותה פועלת למול קהלי יעד שונים לטובת הנגשה וחיזוק של חינוך טכנולוגי והיכולת להנגשתו לפלחי אוכלוסיה שונים ומגוונים. 

תכניות עבר

bottom of page