top of page
Image by Jean-Philippe Delberghe

אודותינו

עמותת בוגרי 8200 (ש.מ. 2) הוקמה בשנת 1989, ומטרותיה העיקריות היו שימור והנחלת המורשת ארוכת השנים ועידוד גאוות היחידה בקרב בוגריה. העמותה פעלה, ופועלת, במגוון דרכים לקידום מטרות אלו, כגון קיום כנסים, אירועי מורשת וכד'. לצד המורשת, העמותה החלה לפעול לטובת עתידם של בוגרות ובוגרי היחידה, במטרה להיות רלוונטית עבורם לאורך חייהם ולעזור להם להתקדם, להתפתח ולממש את הפוטנציאל הגלום בהם.

לכן, בשנים האחרונות הקימה תחת כנפה מגוון של קהילות ופלטפורמות חדשות למען בוגרי היחידה – לרבות כנס הנטוורקינג השנתי, פרויקט המלגות לבוגרי היחידה בעלי מצב סוציו-אקונומי קשה ומתן תמיכה לקהילות לבוגרי היחידה השוהים בחו"ל. בחזית המדיה, לצד כתב העת "מגדלור", המשלב עיסוק באירועים היסטוריים בתולדות היחידה ונושאים אקטואליים שעל סדר היום, לעמותה קהל רב של בוגרות ובוגרים, עבורם היא שואפת להוות בית חם ולשמור עמם על קשר באמצעות הניוזלטר.
בד בבד עם מתן שירות ומענה לצרכי בוגרי היחידה, לאור ההבנה כי חיילי וחיילות 8200 הם חלק בלתי-נפרד מהחברה הישראלית, וכי תכלית יחידה 8200 היא לשרת את החברה הישראלית, שואפת עמותת בוגרי 8200 לעשות שימוש ברשת הקשרים, ההון האנושי והידע של בוגריה לטובת החברה הישראלית. שאיפה זו באה לידי ביטוי במגוון פרויקטים בתחומים שונים, לרבות יזמות, יזמות טכנולוגית-חברתית, חינוך וקידום המגזר הערבי. תכניות אלו פתוחות לקהל הרחב, ואינן כרוכות בשירות ביחידה.

לעמותת בוגרי 8200 שלוש מטרות עיקריות:
למען הבוגרים – גיבוש רשת בוגרי 8200 לאחר שחרורם מהיחידה, ומתן סיוע לבוגריה במגוון תחומים: נטוורקינג, סיוע במציאת תעסוקה, עידוד יזמות וסיוע כלכלי.
למען החברה הישראלית – שימוש ברשת בוגרי 8200 לטובת קידום החברה הישראלית וסיוע לקהילה. זאת, במגוון תחומים לרבות יזמות, יזמות ועשייה חברתית, חינוך וקידום המגזר הערבי.
שמירה על מורשת יחידה 8200 והנחלתה לבוגריה.

סיכום שנת 2023 בעמותת הבוגרים

bottom of page