top of page
8200 פורום אקלים_לוגו_סופי.png

פורום האקלים של עמותת בוגרי 8200 הוא קהילה של בוגרי ובוגרות יחידת 8200 שמטרתה להתמודד עם שינוי האקלים בישראל ובעולם, על-ידי עידוד פיתוחים טכנולוגיים, הגברת מודעות והבנה, ויצירת מנהיגות מקומית ועולמית מקרב בוגרות ובוגרי היחידה.

 

מהו שינוי האקלים ולמה הוא מציב הזדמנות?

שינוי האקלים הוא מונח המאגד תחתיו תופעות סביבתיות המאיימות על הביטחון התזונתי והכלכלי בכדור הארץ, בהן דעיכה של המגוון הביולוגי, עליית טמפרטורות, ומזג אוויר קיצוני. בין אם התופעות טבעיות או מואצות על-ידי פליטה של גזי חממה, אין עוררין כי שינוי האקלים משפיע על האנושות כולה- שרשראות אספקה מתערערות, נוספים מתחים גאו-פוליטיים וגובר המאבק על ההיצע המוגבל של משאבים על-פני כדור הארץ. באופן ישיר ועקיף, תופעות אלו מכבידות על הכלכלה ותורמות לעליה בתחלואה, עוני ורעב בעולם.

עליית המודעות לשינוי האקלים והשפעותיו הובילה את הקהילה הבינלאומית לתור אחר פתרונות ולאמץ התנהגות שתאפשר קיום בר-קיימא שתפחית את הזיהום הסביבתי והפגיעה בטבע, תצמצם ואף תבטל פליטה של גזי חממה, ותאפשר צריכה מעגלית ויעילה של משאבים. החיפוש אחר פתרונות טכנולוגיים שנותנים מענה לתופעות ומאיצות את המעבר לקיום בר קיימא מתבטא בהשקעה של משאבים רבים מצד ממשלות ומשקיעים פרטיים. ההשקעה הגוברת בטכנולוגיות אקלים, לצד התפתחות טכנולוגית מואצת, ונכונות החברה לאמץ פתרונות ברי-קיימא מולידות הזדמנות לפיתוח מודלים עסקיים רווחיים בתחום. האתגר עצום, אבל כך גם הפוטנציאל לאימפקט משמעותי ורווחי.

 

למה לישראל יש יתרון יחסי?

מראשית ימיה, מדינת ישראל נאלצה להתמודד עם משאבים מוגבלים שהצריכו פתרונות חדשניים- כך פותחו מתקני התפלת המים, הטפטפות ועוד חידושים ששינו את פני העולם. אומת הסטארט-אפ צמחה מתוך חידושים אלו להוביל חדשנות עולמית בממד הסייבר, הפיננסים, והרפואה. הידע שנצבר לאורך השנים וטכנולוגיות כמו דאטה, AI, ביו, חיזוי ורובוטיקה, שפותחו עבור עולמות תוכן אחרים, כעת מנותבים לתת מענה לאתגרי האקלים. מהלך זה יוצר גל חדשנות בתחום, שלישראל הידע והכלים להנהיגו.

לצד היכולת לפתח חדשנות טכנולוגית בתחום האקלים, פעילות מקומית בישראל מיטיבה עם הכלכלה והחברה הישראלית. כמדינה קטנה, ביכולתה של ישראל לאמץ טכנולוגיות חדשות, רפורמות ממשלתיות, ולהניע שינוי התנהגותי חברתי באופן יעיל. פעילות מקומית לצמצום הזיהום הסביבתי, ייעול משאבים ובחינת טכנולוגיות חדשות תשפיע באופן ישיר על רמת החיים במדינה, ותמגר את התופעות השליליות של שינוי האקלים על חיינו. ככל שנשכיל ליישם את הידע והכלים בתחום האקלים גם לפעילות מקומית, כך נחזק את הביטחון התזונתי והכלכלי בישראל.

 

אז למה נועד 8200Climate?

עמותת בוגרי 8200 מובילה קהילה חזקה בעלת כישורים טכנולוגים ויכולת לפתרון בעיות מורכבות. כחלק מפעילות העמותה, פורום 8200Climate יחשוף את ההון האנושי של הקהילה לאתגרים של שינוי האקלים וההזדמנויות הטמונות בו, כדי לעודד חדשנות בתחום ברמה המקומית והעולמית. כקהילה, נרתום את הידע והערכים שלנו כדי להוביל את המאמץ לפיתוח חדשנות להתמודדות עם שינוי האקלים. פעילות הפורום תתבטא ביצירת מרחב לשיח משותף, ליווי מיזמים, סדנאות והתנדבות. משום ששינוי האקלים משפיע על כל אורחות החיים, הקהילה פתוחה לכל בוגר שרוצה להעמיק בתחום, להציף שאלות וללמוד כיצד לגשת, לתרום ולצמוח כדי להפוך את החיים שלנו ליותר ברי-קיימא.

 

מוכנים לאתגר? מוזמנים להצטרף.

bottom of page