top of page
1.png

רבים ורבות מבין בוגרי ובוגרות היחידה משתייכים/ות לקהילת הלהט"ב ורואים/ות בנטייתם המינית ובזהותם המגדרית מרכיב משמעותי באופן חייהם/ן. חוויית השירות שלהם/ן, בין אם בהיותם בארון או מחוצה לו, הושפעה אף היא ממרכיבים אלה. היחידה אף ידועה בסובלנות המופגנת כלפי משרתיה הלהט"ביים. כך למשל, במהלך השנים התקיימו קבוצות מייל סגורות למשרתים להט"ביים, וקצינים וקצינות מהקהילה התמנו לתפקידי מפתח ביחידה כולל תפקיד סגן מפקד היחידה.

עם זאת, מצבה של הקהילה הגאה בישראל, ובכלל זאת גם של רבים מבוגרי היחידה, עדיין איננו מיטבי. במקומות עבודה רבים עדיין קיימת אפליה על בסיס נטייה מינית או זהות מגדרית, אף בתעשיית ההייטק.

לאור זאת, החלטנו להקים בעמותה פורום שיפנה לבוגרי ובוגרות העמותה המזדהים כלהט"ב.

מטרות הפורום

  • איגוד בוגרים להט"בים לשם יצירת מרחב בטוח ומכיל לשיתוף חוויות שירות של בוגרי היחידה הנוגעות לזהותם המינית וזהותם המגדרית ולהנעה לפעולה אקטיבית למען הקהילה

  • העלאת המודעות וחינוך לקבלה וסובלנות של קהילת הלהט"ב בקרב כלל בוגרי היחידה

  • כתובת ליחידה ומפקדיה במתן מענים לצרכים השונים של משרתי היחידה המזדהים כלהט"בים

  • גשר בין העמותה לארגוני הקהילה הגאה וסיוע של בוגרי ובוגרות היחידה לחברי וחברות הקהילה הלהט"בית בישראל

 

למי מיועד הפורום

הפורום מיועד לבוגרי ובוגרות היחידה המזדהים כלהט"ב או כקרובי משפחה מדרגה ראשונה של להט"ב, וכן לבוגרים ובוגרות הטרוסקסואליים הרואים את עצמם תומכים בקהילה הגאה. הפורום יהיה פתוח להצטרפות של חברי העמותה העונים על קריטריונים אלה.

אופן הפעולה

הפורום יפעל באמצעות צוות הקמה שיורכב מבוגרים ובוגרות המזדהים כלהט"ב, תוך היוועצות עם גורמים נוספים בעמותה.

 

צירי פעולה אפשריים

  • הקמה של קבוצת פייסבוק ליצירת דיונים שוטפים בקרב חבריו

  • ארגון אירועי הסברה על קהילת הלהט"ב במסגרת העמותה, וכן מפגשים חברתיים 3 פעמים בשנה, כאשר מפגש אחד יתקיים במהלך חודש הגאווה (בימי שגרה – ביוני כל שנה).

  • סיוע ליחידה בהתמודדות עם סוגיות הנוגעות לשירות להט"בים, ייתכן באמצעות "בוגר מלווה" לחיילים שיבקשו זאת

  • ראשי הפורום יעמדו בקשר עם מנכ"לי הארגונים הגאים כדי לחבר בין הפרוייקטים השונים של העמותה לחברי קהילת הלהט"ב, ולהיפך.

אז... רוצים להצטרף לפורום 8200Pride? יאללה, מחכות לכם :)

bottom of page