top of page

הבית בסוקולוב 26

צילום: כפיר סיון


בטקס צנוע ומרגש נחנך בחודש אוקטובר בתל אביב, ברחוב סוקולוב 26, שלט מורשת על הבית בו פעלה חוליית האזנה של הש"י, שירות הידיעות של ההגנה, בהנהגתו של מרדכי ורצמן-אלמוג, מי שהיה לימים מפקד שמ-2, היחידה המוכרת כיום – 8200.

את הפרויקט מול עיריית ת"א הוביל, במשך 3 שנים, מנחם בידרמן בסיועו של נעם שפירא. יודגש כי דירה זו הייתה מפברואר 1939 הראשונה מבין 10 כתובות אחרות בת"א שאליהן דילג הצוות בראשותו של מרדכי ורצמן-אלמוג, לבצע בחשאי האזנה ליעדים שפורטו לעיל. המקום האחרון ב-1948 היה בשדרות רוטשילד 46 בת"א.מרדכי ורצמן נולד ברומניה ב-1917 ועלה עם משפחתו ב-1933, למד בגימנסיה הרצליה והצטרף ל"הגנה" ב-1935. לאחר קורס קשר נשלח מטעם ההגנה לעבור קורס  אלחוט במשטרה הבריטית. במהלך שירותו שם הואשם בהריגת ערבי. לאחר שזוכה בדין, התפטר מהמשטרה הבריטית. בהמשך עבד ורצמן בעיריית תל אביב והקים את יחידת ההאזנה של הש"י, אשר בראשו עמד אז אפרים דקל. היחידה פעלה בסודיות בדירה ברחוב סוקולוב 26 בתל אביב והאזינה לתשדורות ושיחות טלפון של המשטרה הבריטית. התקופה היא אחרי "הספר הלבן" והמצוד שערכו הבריטים על אוניות ההעפלה. להגנה היה חשוב לעקוב אחר הבריטים ולסכל את פעולותיהם כנגד המעפילים ניצולי השואה. ורצמן ניצל את הכיסוי לפעילותו החשאית בהיותו עובד מחלקת הבריאות בעירייה.

בטקס חשיפת השלט, בנוכחות בני המשפחה של אלמוג, נשאו דברים סגן ומ"מ ראש העירייה, דורון ספיר, מפקד היחידה תא"ל י', תא"ל (מיל') ד"ר אפרים לפיד וקצין המורשת, רס"ן (מיל') יוסי דגן.דורון ספיר אמר בדבריו, בין היתר, כי הוא שמח להיות כאן בשני כובעים, האחד כנציג עיריית ת"א-יפו והשני כקצין מודיעין בעבר ביחידה 8200: "זוהי זכות גדולה של העיר ת"א יפו להנציח את אחד המקומות, שבהם פעלו, במחתרת, ראשוני היחידה עד להקמת צה"ל. כאן היה למעשה המקום הסודי הראשון שבו פעל מי שהיה מפקדה הראשון של היחידה מרדכי ורצמן- אלמוג והצוות שלו במסגרת שירות הידיעות של ההגנה. עם הקמת צה"ל ושירות מודיעין 2 (ש.מ2) התמקמה היחידה בבית האדום ואח"כ עברה ליפו לבית הייכל, היום גן דוידוף, עד שעברה ב-1953 לגלילות."מפקד 8200 עמד על החשיבות שהיחידה מייחסת לשורשיה ולמייסדיה ועל הרוח המיוחדת של תעוזה, מסירות והצלחה מקצועית שהייתה אופיינית לאנשי חוליות ההאזנה ברחבי הארץ, כולל ב-10 אתרים בתל אביב בלבד.

להלן תוכנו של השלט:

"כאן, בבית ברחוב סוקולוב 26, פעלה בחשאי חוליית האזנה של שרות הידיעות של "ההגנה", צבא המדינה שבדרך. החוליה ניהלה מעקב האזנה לרשתות הקשר של שלטונות המנדט הבריטי כדי לסכל את פעילותם נגד הישוב העברי וההעפלה לארץ. מרדכי ורצמן (אלמוג), שהנהיג את החוליה, מונה למפקד הראשון של יחידת ההאזנה (ש.מ.2), לימים יחידה 8200."

מנהלת הטקס והאירועים בעירייה, שרי ישראלי, הובילה מיזם הנצחה זה, והנחתה את האירוע בחמימות. 

Comments


bottom of page