top of page

סא"ל חיים סטרנין ז"ל
החודש הלך מעימנו סא"ל בדימוס חיים סטרנין ז"ל, שהיה מעמודי התווך של תחום פענוח הצפנים מימיו הראשונים של הענף בשנות ה-50 של המאה הקודמת.

חיים נולד בוילנה ב-1928 והגיע ליחידה בעקבות המלצותיהם של ראובן בלום (מי שהיה לימים גם מפקד היחידה) ופרופ' גיליס שאף היה מראשוני פענוח הצפנים ביחידה.  הם הכירו אותו מלימודיו באוניברסיטה העברית בירושלים.

הוא הצטרף לענף פענוח הצפנים בפיקודו של מאיר שפירא. חיים מספר כי הוא היה נוהג לשתף את מאיר שפירא ברעיונותיו והלה היה מאשרם לביצוע. במהלך שירותו הוא למד לתואר MA בתחום המתמטיקה השימושית ופיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים ואת תואר ה-ד"ר סיים ב-1965 באוניברסיטת סטנפורד בנושא שעסק בתחום הארכיאולוגיה לריבוד (למציאת סדר)  בתחום השכבות הארכיאולוגיות. 

חיים הכיר את אשתו, אביבה, ביחידה, אשר היתה מש"קית בפענוח צפנים והם היו נוסעים יחדיו למחשב של מכון ויצמן להרצת  עבודות  בנושא פענוח צפנים. הם נישאו ב-1966 לאחר חזרתו מסטנפורד.

לחיים היתה תרומה חשובה מאד בהתמודדות עם עם מכונות הצפנה מהדורות הראשונים.

חיים (יחד עם מאיר שפירא, איצ'ה מאיר ושמואל שרייבר) זכו בפרס בטחון ישראל ב-1961 על פעילותם החשובה במסגרת ענף פענוח הצפנים.

סא"ל חיים סטרנין נפטר ב-6 בנובמבר 2022. יהי זכרו ברוך.


כתבו – רון דוידזון, שלמה בוטנרו וערך נעם שפירא


Comentários


bottom of page