top of page

טופס גיוס חברות לפרסום בקרב עמותת בוגרי 8200

רוצים לפרסם משרות לבוגרי 8200?

מטרת טופס זה הינו השארת פרטים על מנת שהעמותה תחזור אליכם על מנת לברר פרטים.

*מילוי הטופס אינו מחייב את העמותה לפרסם את המשרות.

bottom of page