top of page

הענקת תעודת הוקרה לטכנאי בסיס ארבל במלחמת יוה"כ 1973

ב- 8 במאי 2022 העניק רמ"ט היחידה אל"ם ק. תעודת הערכה מיוחדת לרס"ר (מיל) אביחי דגני על תיפקודו תחת אש כטכנאי בסיס ארבל במלחמת יוה"כ אוקטובר 1973. באירוע נכחו מפקד מרחב צפון בשנת 1973 רס"ן איציק יוחנן, שהמליץ על אביחי לקבלת הערכה מיוחדת זו, יחד עם הטכנאי יצחק בן יצחק שפעלו תחת פיקודו של רס"ן אמיר בן אשר.

כמו כן, נכחו גם אמנון קינן שהיה קב"ר בכיר בבסיס, שלמה קטן ר' צוות המורשת ביחידה, אמיר בן אשר הקצין הטכני בארבל במלחמה. סא"ל ק. רע"ן הטכני ביחידה אירח את המפגש יחד עם הצוות הבכיר בענף. אביחי סיפר על זכרונותיו מאותה התקופה ועל המאמץ האדיר שהשקיע יחד עם הקצין הטכני בהעברת הבסיס ממתקן חשוף לבונקר בתוך 48 שעות יחד עם הטכנאים שהגיעו למשימה זו מהמטה. הוא תיאר את הפעילות שלו תחת האש הסורית כשמה שהוביל אותו, כמו את שאר הצוות הטכני שמנה 3 אנשים, היה לוודא שהבסיס לא מפסיק לעבוד. אמנון קינן העלה על נס את המאמץ הזה, הנחישות והדבקות במשימה. את התעודה העניק רמ"ט היחידה. מפקד הענף דיבר על משמעות הדוגמה הזאת לרוח היחידה וערכים שהענף מתחנך עליהם. 

הנחה את המפגש אל"ם (דימ.) נעם שפירא ר' תחום המורשת ביחידה.Comentarios


bottom of page