top of page

"תיבת נח" - המבצע לתפיסת הספינה KARINE-A


בעיצומה של האינתיפאדה השנייה, נתפסה הספינה קארין A במרכז הים האדום בדרכה לעזה עם אמל"ח מאירן, שכלל רקטות ארוכות טווח, משגרי קטיושה 122 מ"מ, משגרי סאגר, מרגמות 120 ו- 81 מ"מ, מטולי RPG, מקלעים, מוקשים, רימוני יד, לבנות חבלה, תחמושת רבה, סירות זודיאק וציוד צלילה. הספינה נתפסה והובאה לאילת. אמצעי הלחימה היו מיועדים לרשות הפלסטינית של ערפאת, ומשמעות הלכידה הייתה לא רק אופרטיבית אלא מדינית – אסטרטגית: הממשל האמריקאי של הנשיא בוש איבד את אמונו בערפאת, ונחשף לראשונה ובצורה ברורה הקשר בין אירן לערפאת.

 לכל אורך הפרשייה, עד רגע תפיסת האנייה, לא היה כל מידע ודאי כי האנייה אכן נושאת נשק.

המבצע התאפשר הודות לעבודת מודיעין מתוחכמת ונחישות מבצעית, ושיתוף פעולה יוצא דופן בין כלל גורמי המודיעין והמבצעים.

רקע

במאי 2001 נלכדה על ידי חיל הים ספינת הדיג "סנטוריני" בניסיון הברחת אמל"ח. בתחקור העצורים התברר, כי היו שלושה ניסיונות קודמים לזה: בנובמבר 2000 ובינואר ואפריל 2001. התבררה גם תמונת רשת ההברחות והנפשות הפועלות מטעם ה"פתח",  וכן הסיוע של ארגון חיזבאללה בלבנון.

 ראש אמ"ן דאז,  האלוף עמוס מלכא, קבע כי מספן מודיעין ים ירכז ויתאם את כל נושא ההברחות הימיות בסיוע חטיבת המחקר באמ"ן.

יחידה 8200 המשיכה למלא את תפקידה המרכזי, ועל פי רוב גם הבלעדי, באיתור ההתקשרויות בין גורמי היעד אשר בדרך כלל היוו את הניצוץ הראשון, שהוביל להגברת המעקב אחרי האויב בהקשר מסוים כלשהו.

 

יולי 2001 

מזוהה התארגנות של רשת הברחות ורכש מסועפת, הפרושה באגן המזרחי של הים התיכון: ב -8200 מזוהות התקשרויות חריגות של גורמי יעד מפתח, שמוכרים מהעבר כמעורבים בפעילות ימית ובהברחות אמל"ח. בעקבות כך הוגבר המעקב אחר ההתקשרויות ביניהם.  מדובר היה בפואד שובכי, ראש הרשת ואיש אמונו של ערפאת ואיש הכספים, פתחי ראזם, סגן ראש המשטרה הימית הפלסטינית ואחראי על התפעול השוטף של הרשת, עאדל מע'רבי, קמב"ץ הרשת. כל הגורמים הללו היו מעורבים בשנות ה-80 של המאה ה-20 בפעילויות טרור ימי, והשניים האחרונים היוו את ראש החץ של היחידה הימית של תנועת פתח. מתחילים לבנות תשתית הברחות גם בתימן, בים האדום ומזוהים מגעים עם חיזבאללה ודרכם גם עם משמרות המהפכה האיראניים. מושקע מאמץ איסופי מוכוון והוכנסו ערכים רבים חדשים לכיסוי של 8200. 

אוגוסט 2001 - תחילת דצמבר 2001

מתחילה להתגבש תמונת מודיעין שמעלה דאגות:

  • באוקטובר 2001 רכשה רשת ההברחות אנייה. עסק בזה עאדל מע'רבי, שגם גייס צוות לאנייה.

  • מגויסים דייגים מצרים מאזור הים האדום וגם מאזור פורט סעיד, בים התיכון.

  • קפטן האנייה עומר עכאווי , גם הוא איש הכוח הימי של תנועת פתח, וכמה מאנשי הצוות מוכרים כאנשי ההברחות של הרשת.

  • האנייה הגיעה לסודן ממצרים, הפליגה לתימן, ולקראת סוף נובמבר 2001 הגיעה לנמל דובאי במפרץ הפרסי, שם הועמסה בציוד אזרחי לצורך התממה. ההעמסה של האמל"ח התבצעה ליד האי "קיש" באמצעות נחתות של חיל הים האיראני. הדבר התברר לאחר התפיסה מתחקור העצורים.

  • בינתיים נמסר ממקורות 8200, שבמדבר באיראן מתבצעים ניסויים ב"כלים קטנים ימיים" . מה הקשר בין כלים ימיים לבין המדבר? מתברר שיש שם מרכז ניסוי אמל"ח, ובשיחות הנקלטות מדברים על "דברים ששוקעים במים בעומקים שונים".

  • בשיחות נוספות מדובר שהאנייה זקוקה לשיפוצים ויעדה הוא בולגריה.

  • לפי סימנים נוספים האנייה מיועדת להבריח אמל"ח בכמויות גדולות לרשות הפלסטינית דרך הים האדום.

  • זאת הפעם הראשונה שמנסים להבריח אמל"ח באניית משא. עד כה היו הברחות רק בספינות דייג בנתיבים קצרים במזרח הים התיכון.

מבחינה מבצעית חשוב היה לזהות את שם האנייה, כדי להכיר את צורתה, את המבנה שלה ואת יכולת המעמס שלה, על מנת שניתן יהיה להתחיל תכנון מבצעי להשתלטות עליה.


4 בדצמבר 2001

נקלטת ומופקת במערכות הבינלאומיות ב- 8200 "ידיעת זהב": מציינת אנייה בשם "רים" שזקוקה לשיפוץ ומקשרת את הידיעה לאנייה "שלהם" שנמצאת בדובאי ועוברת שיפוץ, ושהם עוקבים אחריה כבר מאז אוגוסט. מעבר לכך, בידיעה עולים שמות של אנשים שמוכרים כקשורים לעאדל מע'רבי, הפרויקטור של המבצע כולו, ואשר על פי הידוע נמצא כעת בדובאי. 

כעת יש למצוא את האנייה RIM שנזכרת בידיעה. מתברר שיש שלוש כאלה עם שם דומה, אבל שלושתן החליפו בעלות בשנת 1998, ואכן הייתה ידיעה שגם האנייה "שלהם" החליפה בעלות. מתבייתים על אנייה בשם RIM K שהתנועות האחרונות שלה (ממקורות ציבוריים) מובילות מהים התיכון לים האדום, אך בסודן היא נעלמת במהלך אוקטובר. עובדה זו משתלבת עם האנייה "שלהם" שעשתה דרכה מהים התיכון לסודן ומשם לתימן, מכיוון שאותרה שיחה של הקפטן, שאוכנה מערבית לסעודיה בדרכה דרומה. אנייה "נעלמת" באוויר רק אם היא מחליפה בעלות, שם או דגל. חברת הספנות שאליה היא שייכת היא "דיאנה שיפינג" הלבנונית, שיש לה עבר של הברחות ממזרח אירופה ללבנון. 

בשלב זה מזהים את האנייה על פי ספר הג'יינס, שמספק מפרטים טכניים וצילומים של כל ספינות הסוחר בעולם. יש צילום של ספינה אחות, ולפי זה ניתן להתחיל לתכנן תכנון מבצעי. כעת נותר רק לוודא מה שמה החדש של האנייה, כדי לזהות אותה חד ערכית. כל גופי האיסוף באמ"ן מתודרכים, כולל תצלומי לוויין שמחפשים אותה בדובאי.

 

10 בדצמבר 2001

במחקר לאחור על תולדות האנייה RIM K נמצא שמה החדש – KARINE A. השם הוכנס מיד לכיסוי 8200, ומזהים אותה בנמל במפרץ הפרסי.

 

אמצע דצמבר 2001

האנייה מטעינה מטען באיראן, ומצליחים להשיג צילומים מדויקים שלה בעזרת ידידים. במד"ן ים מרכיבים דגם מלא של הספינה עם מבנה המחסנים והמנופים ומיקום תאי המגורים של הצוות.


17 בדצמבר 2001

האנייה עוברת את מיצרי "באב אלמנדב" צפונה ונכנסת לים סוף. בשלב מסוים היא נעלמת מהעין. לאחר מכן מאתר אותה סיור אוויר בנמל "חודידה" בתימן בתיקונים, שם עגנה עד סוף דצמבר 2001. מקורות קשרי חוץ של אמ"ן מסייעים באיתור האנייה בנמל חודידה, ומאפשרים הצלבת המידע.

 

1 בינואר 2002

בשילוב מודיעיני של 8200, סיורי אוויר וצילומי לוויין האנייה מאותרת בהפלגה צפונה בים האדום. בשלב זה לוחמי ש-13 כבר מאומנים בהשתלטות על הספינה ומכירים את המבנה שלה.

 

2 בינואר 2002

למרות שעדיין לא אותר כל מידע מפורש המעיד על כך שבבטן האנייה מוברח אמל"ח וזוהי הערכה מודיעינית בלבד, הפיקוד העליון מאשר לצאת למבצע: הלוחמים יוצאים מאילת לפנות בוקר, על מנת לפגוש את האנייה מדרום למיצרי טיראן (הכניסה למפרץ אילת) לפני שהיא נכנסת למפרץ סואץ, וזאת כדי שלא לגרום לתקרית בינלאומית עם מצרים. סיור אוויר באותו היום בצהריים מזהה אותה בוודאות, ובלילה שבין 2 – 3 בינואר 2002 התבצע היירוט וההשתלטות על האנייה במרחק של כ- 130 מייל מדרום למיצרי טיראן. כל האמל"ח שנתפס הוסלק באנייה מתחת לקונטיינרים של צעצועים וסחורות שונות. מפקד המבצע מודיע בקשר לרמטכ"ל שאול מופז: "יש ממתקים!" (רמיזה מקובלת לאמל"ח). אנחות רווח נשמעות מכל עבר, לצד שמחה על הצלחת שלב זה של המבצע. מטען האמל"ח הוסלק במיכלי ציפה, שנועדו לשקוע בים בעומק של כ- 2 מ' ולהיגרר לנמל עזה בלילה על ידי סירות דייג. כעת התבררה מהות ההתייחסות לניסויים שנערכו באיראן.

 

2 בינואר 2002 - הגעתה לנמל אילת

יחידה 8200 ומד"ן ים נדרשו להמשך ליווי מודיעיני של האנייה, ששטה תחת דגל ישראל בים האדום ובמפרץ אילת, עד עגינתה בנמל. חלק זה היה קשה פסיכולוגית, לאחר השיא שהושג בעת ההשתלטות על הספינה, אך היה מחויב המציאות, מחשש שגורמים עוינים ינסו לתקוף אותה.

 

המבצע לתפיסת "קארין A" מהווה דוגמת מופת לשיתוף הפעולה בין יחידות מחקר הטרור לבין גורמי האיסוף. כאן נתן המחקר לאיסוף (8200) את ההקשר, את שם האנייה והחשדתה בהברחה. האיסוף מצידו, נתן למחקר את התשובה לצורך המבצעי של לכידת האנייה, ודרכו לגורם המבצעי (ש-13).

 

הערת המחבר: חיל הים החל כבר בתחילת שנות ה- 60 של המאה הקודמת, עם התכנון למעבר לספינות קטנות ומהירות, ליישם את הקשר הישיר בין מודיעין האזנה טקטית אורגני של חיל הים לבין גורמי המבצעים. הח"מ היה אחד מחמשת החיילים הראשונים, שהוכשרו לבצע האזנה מכלי שייט, פענוח ודיווח למפקד הספינה בשטח. ההכשרה הייתה כמובן על ידי מדריכים של 8200 (515 דאז). בשנת 1968 הוקמה יחידה מבצעית אורגנית של חיל הים לנושא (663), מודל שהוכיח את עצמו במלחמת יום הכיפורים. 

 סרט שהוקרן בערוץ 11 המציג את הרקע והמעקב אחרי אניית KARINE-A וכן את ההשתלטות של חיל הים עליה - כאן.

כתבו וערכו: יצחק ורדי, אופיר קירי 

[1] *ידיעות זהב שלא הוחמצו – עמוס גלבוע . הוצאת המרכז למורשת המודיעין, אוג' 2016, עמ' 26 – 31.

*מצגת של שלמה גואטה, רמ"ח מחקר לשעבר במד"ן ים.

* שיחה עם גל הנדי, ראש ענף טרור במד"ן ים לשעבר.


Comments


bottom of page