top of page

השתתפות היחידה בפעולת התגמול בקלקיליה ב-1956
"פעולות התגמול” היו מבצעי תגובה שבוצעו בשנים 1951 – 1966 לחדירות והתנכלויות של גורמי טרור (שנקראו אז פידאיון) וגם צבאות סדירים (בעיקר ירדן וסוריה) לישראל שבגבולות הקו הירוק דאז. העיקרון שעמד מאחורי פעולות התגמול היה שפגיעה באויב תגרום לו להפסיק את פעולות האיבה שלו. מרבית הפעולות בוצעו בתחילה ע"י יחידה 101 , שהוקמה לצורך זה  בפיקודו של אריאל שרון, ובהמשך ע"י חטיבת הצנחנים שלתוכה היא מוזגה.

השתתפות היחידה בפעולות התגמול 

יחידה 515  (שמה של 8200 בשנים אלו) ליוותה את מרבית פעולת תגמול עם צוות האזנה שכלל שני אלחוטנים ומתרגם , מצוידים ברכב מזווד בציוד קליטה. בתחילה החבירה והתיאום בשטח היו מאולתרים והדיווח נעשה ישירות לכוח מכיוון שלא היה באותה תקופה חפ"ק.

השתתפות היחידה במבצע "שומרון" – פעולת התגמול נגד משטרת קלקיליה 10.10.56 

מטרת המבצע היתה תגמול לשני מעשי רצח בישראל שנעשו על ידי מחבלים שבאו מירדן. המבצע הסתבך ובמהלכו נפלו 18 מחיילנו ונפצעו 68 חיילים.  

היחידה קיימה מאמץ האזנה מקדים לרשתות צבא ירדן, הכירה את מערך הקשר בגזרה, את זיהוי התחנות ברשתות, הקודים שבשימוש ועוד. נלמדו היטב נהלי הקשר הקרביים של האויב ובעיות ההאזנה הטקטית בכלל. צוות היחידה התמקם ב 10.10.56 18:00 בצופית מול קלקיליה כשהוא כולל צוות מקצועי בין תחומי בפיקודו של משה גולן (לימים סא"ל) שהשתתף ברבות מהפעולות. אנשי הצוות היו משה ברוך, עזרא שמש, יהודית בכור ופרדי אדרת זכרם לברכה,  בליווי נהג וקצין קישור מטעם מודיעין הפיקוד. הציוד כלל רכב ("אמבולנס" טנדר פארגו) ממותקן, 3 מקלטי ת"ג וטלפון נל"ן לקמ"ן. הצוות עמד בקשר ישיר עם קמ"ן הכוח הלוחם והקירבה לזירת הקרב והמרחק הקצר לקמ"ן איפשרו פעילות האזנה ודיווח אפקטיביים, על אף שהירדנים עשו שימוש רב בקשר קווי המפותח באזור. התעבורה ברשתות היתה בעיקרה במורס והידיעות שנקלטו היו בעלות חשיבות טקטית רבה (היערכות הכוחות הירדנים למכת הנגד, בקשות תגבורת,  ידיעות על תנועה והיערכות, דוחות מצב ופעילות כוחותינו). תרומת היחידה מנעה בכך אבידות נוספות.

מקורות:

1. האזנה טקטית – ההתקפה על קלקיליה -1956  1.4.1959 (חוברת דוגמה להאזנה טקטית ללגיון)

2. לקט מורשת 12/2006 – שנות ה- 50 ארועים ביחידה עדותו של משה (ג'מצ'י) נתנאל

3. לקט מורשת 12/2007 – אוקטובר 1956 – יחידה 515 במבצע קלקיליה

4. ראיון טלפוני עם משה גולן 11.12.2018


Comments


bottom of page