top of page

כיסוי מלווה לפעילויות מבצעיות – מבצעי "רוטב" ו"דורבן"


בשנים  1962-1970 התחוללה בתימן מלחמת אזרחים לאחר הפיכה צבאית שבה המשטר המלוכני הודח ע"י מהפכנים רפובליקאים. המשטר החדש נתמך ע"י מצרים שנשיאה, גמאל עבד אלנאצר, היה נושא הדגל של הפאן-ערביות בהגמוניה מצרית – מגמה שישראל ראתה בה איום אסטרטגי. בין היתר נשלח חיל משלוח מצרי של 70,000 איש לתימן לסיוע בלחימה במלוכנים. נוכח מצב זה היה אינטרס משותף לישראל ולבריטניה, שהחזיקה אז בעיר עדן בתימן כמושבת כתר בריטית, לסייע למלוכנים כנגד האיום מהמשטר החדש .

בין שתי המדינות הוסכם על פעולה משותפת שבה ישראל סייעה לכוחות המלוכניים באופן חשאי ע"י אספקת נשק בהצנחה בשיתוף גורמים בריטיים. מבצעי ההצנחה כונו "רוטב" ואח"כ "דורבן" והם בוצעו באמצעות ח"א במטוסי תובלה מסוג סטרטוקרוזר.  "המוסד" תמך במבצעים על הקרקע בתימן וקיים את הקשר עם הבריטים שלקחו חלק פעיל בהם. 

חלקיהם של חיל האויר ושל המוסד פורסמו בהרחבה בפומבי (בטאון ח"א גיליון 180 ומבט מלמ גיליון 66 ממאי 2013( , אך דווקא חלקה של היחידה נותר עלום ומתפרסם כאן לראשונה:    

ב- 1964 צוותו 2 אלחוטנים (יעקב ברזילי וראודור מנור) מהבסיס בירושלים להשתתף באבטחת טיסות הצנחה אלו. הם היוו צוות קבוע וצורפו אליהם שניים נוספים כמשלימים (ניסים בן עטר ואיציק שמאי) ללא טכנאי מלווה. הצוות בצע על המטוס  אבטחת טיסה לכ- 14 טיסות מורכבות ורבות סיכון שכללו: טיסת לילה לתימן בנתיב ישיר ונמוך מאד (כמה עשרות מטרים) שחלקו עבר מעל מדינות אויב ירדן וסעודיה, הצנחה לילית באזור צנעא וחזרה ללא נחיתת ביניים.  

למרבה המזל, לא היו הרבה קליטות ולא אותרו איומים על הטיסות. באחת הטיסות היתה סופת גשם וברד מדברית מעל סעודיה שאילצה את הטייסים לאסוף גובה. על אחת הטיסות העיד הטייס סא"ל לברם מח"א ש"המאזין הודיע לנו שיש מיגים מצריים באוויר, בדרך אלינו במגמת יירוט. מיד צללנו בחריפות כדי לנתק מגע" ממרחק הזמן צוות היחידה לא זכר אירוע כזה, אך זו בדיוק היתה מטרת  השתתפות הצוות שלנו בטיסות.  באחת הטיסות היה גם דווח על ירי  לעבר המטוס, שהתברר כירי קרקעי במסגרת קרב בין הכוחות הלוחמים.  

המשתתפים פעלו בבגדים אזרחיים, צוידו במטבעות זהב למקרה חירום וקבלו הקצבה של 150 ל"י לרכישת בגדים תמורת קבלות. במקרה של טיסות עוקבות לילה אחרי לילה הם שוכנו במלון אוויה ליד סביון שהיה אז מלון יוקרתי ושימש את ציוותי האויר של חברות התעופה האזרחיות בש"ת לוד. 

בתום הפעילות חיילי היחידה יעקב ברזילי ראודור מנור ואיציק שמאי זומנו לרמטכ"ל יצחק רבין והוענקה להם תעודת הערכה אישית בחתימתו.  

כתב: יוסי דגן 

ערך: נעם שפירא    


Comments


bottom of page