top of page

חודש יוני בחיי היחידה
5 ביוני נקבע כיום חיל המודיעין ולא במקרה. זאת לציון יום פתיחת מלחמת ששת הימים בשנת 1967, מלחמה שהרחיבה את גבולות ישראל ומהווה נקודת מפנה בהיסטוריה של מדינתנו. ה-5 ביוני 1967 היווה נקודת שיא בתרומה המודיעינית של יחידה 515, שלאחר מלחמת יוה"כ הפכה ליחידה 8200. מבצע "מוקד" לתקיפת שדה"ת במצרים, בסוריה ובעיראק שפתח את המלחמה, ולמעשה גם אפשר את סיומה המהיר, נשען כמעט כולו על מידע שהגיע מבסיסי היחידה בצפון, במרכז ובדרום. ההכרות האינטימית של היחידה עם שגרת הפעילות של חילות האויר במצרים ובסוריה, בנוסף למידע האלינטי על מכ"מי הקרקע והמוטסים שמשו את הבסיס לתכנון המבצע ולהצלחתו. מקורות נוספים שתרמו מידע מפורט במהלך תקופת ההמתנה על כניסת הכוחות המצרים לסיני, אפשרו לפיקוד הדרום להפתיע את המערך המצרי במסגרת "סדין אדום"  ולהגיע עד קו התעלה. צוותי האזנה של היחידה שחברו לכוחות נותרו כמעט ללא עבודה ובחלקם תרמו בשיתוף עם הל"א (הלוחמה האלקטרונית) להביא לשיבוש הלחימה בצד המצרי ולנסיגת הכוחות לצד המערבי של לתעלה. תיזכר מהמלחמה הזאת גם שיחת נשיא מצרים גמאל עבד אלנאצר עם המלך חוסין שנקלטה ב-6 ביוני במטה היחידה במחלקת "החיפושים" של מילטון מילר יבדל"א ע"י צבי שהרבני ז"ל ומאיר קוחם יבדל"א  וחשפה את עומק השקר שבה ניסה נשיא מצרים להצדיק את כשלונם (לקריאה נוספת). הניצחון המהיר והמזהיר מקורו בעבודתם המקצועית והמסורה של כל קציני וחיילי היחידה.

שני אירועים נוספים היו בחודש יוני שבהם תרמה היחידה תרומה חשובה ומשמעותית למבצע "אופרה" תקיפת הכור האטומי בעיראק ב-7/6/1981 ובמלחמת "שלום הגליל" ב-6/6/1982. על תרומת היחידה במבצעים הללו בפינות מורשת הבאות.

כתב וערך: נעם שפירא


Comments


bottom of page