top of page

מוסד הרמ"ט ביחידה

        בעקבות מלחמת ששת הימים (יוני 1967) התרחבו משימות היחידה וגדל מספר הבסיסים. ב-22 פברואר 1968 הוציאה היחידה מסמך על "ארגון מפקדת יחידה 515 והמרחבים". במסמך זה הועלה לראשונה הצורך בהקמת גוף אג"מ במפקדת היחידה. נושאים נוספים במסמך היו הקמת ענפים נוספים במטה וארגון תקני של המרחבים, כולל מרחבים חדשים.

ביוני 1971 הועלה במסמך "הצעה לארגון מחדש – יח' 848" הצורך "...להפריד ביחידה בין הגורם העוסק בהכנת האנשים והכלים לבין הגורם העוסק בהפעלת המערכת להפקת הידיעות". בתחילת 1973 החלה בעבודתה "ועדת מבנה 848", אך עבודתה נפסקה עם פרוץ מלחמת יוה"כ (אוקטובר 1973). ב-1974 שוב עלתה לדיון סוגיית הניהול השוטף אל מול התכנון לטווח ארוך, על בסיס החומר שהכינה הוועדה הקודמת. שגרת הפעילות ביחידה תוארה כך: "בפעילות היומיומית של היחידה שלובים זה בזה אלמנטים האופיניים למפקדה חיילית ולמפקדה מבצעית ללא כלי מטה נפרדים לכל אחת מהפונקציות" ומכאן היתה המלצה להקים מטה מקצועי בנפרד ממטה מתאם". (2)

בהצעת תכנית העבודה של היחידה לשנת 1976 שנשלחה למקמנ"ר ב-10.11.1975 נכתב כי "ברגיעה 8200 הינה יחידת בט"ש, אשר מפקדיה עסוקים רוב הזמן בעשיית המודיעין ההתרעתי והנלווה למבצעים – בזה מבחנם ומבחן המערכת. במצב זה טמונה סכנה של הסחת הדעת מבעיות המחר, ירידה ברמת המקצועיות, בזבוז כספים בגלל חוסר גופי חשיבה ותכנון המשוחררים מהלחץ היומיומי של המודיעין ההתרעתי". בהמשך מציעה התכנית להקים את תפקיד הרמ"ט, אשר יאפשר לסגן המפקד "להתרכז במשימות הפיתוח, התורה וההדרכה ולרכז את עבודת המרכזים המקצועיים. ראש המטה יהיה אחראי לכוננותו והפעלתו השוטפת של המערך הפרוס, ישא באחריות הישירה לניהול השוטף של יצור מודיעין-סיגינט ולשם כך ירכז את עבודת המטה המתאם... בכך יצמצם את מוטת השליטה של המפקד וסגנו וייעל את עבודת מפקדת 8200"

רק כשנתיים לאחר מכן בשנים 1977-8 בוצעה עבודה מקיפה על מבנה היחידה במה שמוכר כ"ועדת דישי" ופרסומה במרץ 1978 תחת הכותרת "מפקדת 8200 והיחידות הכפופות – ארגון ומפתחות כ"א". ועדה זו מיסדה את השינוי אשר בעקבותיו נקבע תפקיד רמ"ט במפקדת היחידה במסגרת ההפרדה בין המטה המקצועי למטה המתאם.  בבדיקה נלקחו בחשבון משימות היחידה, פריסת היחידה, כמות החיילים והקצינים הנדרשת למילוי המשימות הללו, תחזית גידול המשימות לשבע השנים הבאות בתחומים היעודיים, הטכנולוגיים והלוגיסטיים.

בעבודה זו הוכר הצורך לבסס את מפקדת היחידה בדומה למפקדת אוגדה בצה"ל ע"י מפקד בדרגת תא"ל (עד אז היה בדרגת אל"מ) ולצידו סגן (אל"מ) וראש מטה (אל"מ). תהליך התקנון הסתיים באישור הדרגות והתפקידים באפריל 1977.  מפקד היחידה אל"מ אריה בנטוב הועלה לדרגת תא"ל הראשון מבין מפקדי היחידה, וסא"ל טוביה פינמן ז"ל הועלה לדרגת אל"מ והיה לראש המטה הראשון של היחידה.קוים לדמותו של הרמ"ט הראשון

החודש ביולי ימלאו 89 שנים להולדתו של אל"מ טוביה פיינמן ז"ל, שהקים ביחידה את מח' מסרגה והיה ראש המטה הראשון ביחידה שנכנס לתפקידו בשנת 1976. 

טוביה נולד בעיר קישינוב ב-20 ביולי 1935. עבר מסלול תפקידים בצה"ל. בשנת 1967 אותר רב-סרן טוביה פיינמן על ידי ראש אמ"ן, אלוף אהרן יריב, להקים ולעמוד בראש יחידת סיגינט לטיפול באתגר הרוסי (הסובייטים) שהתמקם במזה"ת, בדגש על מצרים וסוריה.  גוף חדש זה הוקם בתוך יחידה 515 (כיום 8200). כינוי המסגרת  הזו היה "מסרגה". בשנת 1971 קיבל דרגת סגן-אלוף. טוביה עמד בראש "מסרגה" עד לגירוש הסובייטים ממצרים בקיץ 1972. שיא הפעילות של "מסרגה" היה ביולי 1970 במסגרת מבצע "רימון 20", בו דיווחה היחידה בזמן אמת לחיל האוויר וסייעה בהפלת חמישה מטוסי מיג שהוטסו על ידי טייסים סובייטים. באוקטובר 1973 התקבלו גם ממקורות "מסרגה" ידיעות על עזיבה מסיבית של מומחים סובייטים ומשפחותיהם כסימן מעיד למלחמה, אך המודיעין נכשל בהבנת המצב ההתרעתי. יחידת "מסרגה" נודעה בגיבושה החברתי הייחודי וברמתה המקצועית ללא פשרות בזכות אישיותו המיוחדת של טוביה כאדם וכמפקד. עם דעיכת המעורבות הסובייטית השתלבו בוגרי "מסרגה" בתפקידי פיקוד משמעותיים ביחידה 8200 ובקהילת המודיעין כולה.

  בשנת 1976 התמנה לראש המטה הראשון של היחידה והועלה לדרגת אלוף-משנה באפריל  1977. טוביה היה איש של אנשים, מפקד מוערך שידע להניע את כל פקודיו לביצוע משימתם מתוך הכרה והערכה לאישיותו. דלתו היה  פתוחה 24/7 לכל המפקדים והחיילים. טוביה גילה רגישות גבוהה לדיווחי אמת ולא היסס להעמיד לדין גדולים או קטנים, אם חפר ומצא שנהגו שלא כשורה. באוקטובר 1978 יצא ללימודים לתואר שני בטכניון בחיפה בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול. נושא עבודת הגמר שלו היה: "מערכות אדם-מחשב-מכונה במערכות תעשייתיות". בשובו מהלימודים בשנת 1980 התמנה לתפקיד ראש מחלקת ציוד ותקציבים של מפקדת קצין מודיעין ראשי. בשנת 1981 פרש פיינמן מצה"ל בתום 26 שנות שירות. בשנת 2002 הלך לעולמו ממחלת הסרטן .

תפקיד הרמ"ט לאורך השנים

במהלך השנים מאז 1976 נעשתה חלוקת התפקידים בין שלושת בעלי התפקידים על פי אישיותם, ניסיונם ואופיים. חלוקת האחריות בין הסגן לרמ"ט כפי שמופיעה במסמכים שהוזכרו לעיל היתה בתחילת הדרך: 

סגן המפקד הינו מ"מ המפקד בהעדרו, אחראי להכנת תכניות העבודה של היחידה, תכנון התקציבים וניווט קשרי החוץ של היחידה (קש"ח).

הרמ"ט ממונה על המערך הפרוס, הניהול השוטף של צרכי היחידה מול כל גורמי המטה בחמ"ן ובצה"ל בתחומי משא"נ, בינוי ולוגיסטיקה, והקשר עם מערך ההדרכה.  

לעיתים, כאשר סגן המפקד הגיע מהתחום הטכני, היה הוא המנחה המקצועי של הגופים הטכנולוגיים, ואילו הרמ"ט שהגיע מתחום הפיקוד היה הכתובת של מפקדי המרחבים, והכשרת המערך הפיקודי והמקצועי. כאשר הרמ"ט הגיע מהתחום המודיעיני היה הוא המנחה המקצועי של גופי הב"ר והעיבוד. 

בשגרת הפעילות התקיימה פגישה שבועית [פ"ע לשכה]  (בד"כ בימי שישי אחה"צ, כשעוד עבדו בימי שישי) של השלישיה לסגירת קצוות ולתכנון עבודה וחלוקת משימות לתקופה הבאה. 

בתחילה הושקע מאמץ של הרמ"טים לבסס את תפקידם ואחריותם כלפי גופי המטה והמערך הפרוס. כל אחד מהרמ"טים הראשונים עסק, בד"כ, בחזית בולטת אחת על מנת למסד את התפקיד ואחריותו. כך החלו פגישות עבודה של הרמ"ט עם גורמי המטה בחמ"ן, פגישות סגל המטה פעם בשבוע אצל הרמ"ט, יום שבועי לביקורי הרמ"ט ביחידות המערך הפרוס, סבב תקופתי של מטה היחידה בראשות הרמ"ט לביקורת באחד הבסיסים או המרחבים וכד'. 

לימים, הכין אל"מ (מיל) יואב חסאן מצע מפורט של משימות הרמ"ט במסגרת אחריותו בינו לסגן המפקד. פירוט הנושאים השונים, כולל הגדרות של יחסי הגומלין בין הרמ"ט לכל בעלי התפקידים עימם הוא בקשר ביחידה ובחמ"ן ובצה"ל. יש במצע הרחבת תחומי האחריות והבקרה על נושאי מוכנות היחידה למלחמה, בטיחות ובטחון, ריכוז פרויקטי בינוי וטכנולוגיה, ההיערכות בבסיסים ושינויי היערכות, אחריות לפיתוח כ"א לנושאי הפיקוד במערך הפרוס ובתחומי המנהלה, פעילות התנדבותית בקהילה וכד'. המצע מגדיר את היותו של הרמ"ט מפקדם של מפקדי המערך הפרוס, הרחבה שאינה מוגדרת כך בפקודות, אלא אם כן הואצלה לו ע"י מפקד היחידה.

המצע משמש מאז את הבסיס למסגרת תפקידו של הרמ"ט בשינויים המתחייבים ע"י המפקד מעת לעת.


הערות

(1) בדיקה מחדש של מבנה יחידה 848 18.5.1973 מ"ד ל/425-2, תיק ארכיון צה"ל 1581-765/2004

(2) שלומי שיימן,  תפניות ושינויים מעצבים – מחמש ורבע ליחידה 8200, 2013 

נכתב ע"י אל"מ דימ' נעם שפירא [ראש המטה הרביעי] ותא"ל מיל' ד"ר אפרים לפיד


נספח  - ראשי המטה לדורותיהם

טוביה פינמן ז"ל       יולי 1976 [קיבל דרגת אל"מ באפריל 1977] – אוקטובר 1978

שרגא אלקלעי          נוב' 1978 – אוגוסט 1980

יעקב עטיה (איקא)   אוגוסט 1980 – אוקטובר 1982

נעם שפירא               נובמבר 1982 – אוגוסט 1984

אלי בר                      ספטמבר 1984  - ספטמבר 1986 

רפי אלדר                  אוקטובר 1986  - אוגוסט 1988

אלי טסמן                 אוגוסט 1988 – אוגוסט 1990

רוברט ויידה ז"ל      אוגוסט 1990 -  מאי 1992

צביקה ביכלר           מאי 1992  -    ספטמבר 1994

רמי סימסולו            ספטמבר 1994 – יולי 1996

נמרוד זוהר ז"ל        אוגוסט 1996 - אפריל 1999.

יונתן בן המוזג          אפריל 1999 – אוקטובר 2001

שלמה שילה (שלמה) אוקטובר 2001  - אפריל 2004

אלון שורץ                אפריל 2004  - אוגוסט 2008

יואב חסאן               אוגוסט 2008  - אוקטובר 2013

דורון יאיר                אוקטובר 2013  - ספטמבר 2016

רונית לבבי-מורד     ספטמבר 2016  - פברואר 2018

קובי טויק                פברואר 2018 -  מאי 2022

אל"מ ג.                   מאי 2022 - 

  


Commentaires


bottom of page