top of page

פדויי השבי של היחידה מהחרמוןהמרכז למורשת המודיעין קיים אירוע מיוחד ב-1.11.2019 לכל פדויי של חמ"ן במלחמת יוה"כ. באירוע השתתפו שבויי החיל ששרתו בסיני ובמרחב שלמה וכן שבויי היחידה (848 דאז) ותצפיתן מפיקוד צפון שנפלו בשבי בהיותם בחרמון. באירוע נכח גם קמנ"ר תא"ל יובל שמעוני והנהלת המל"מ ותא"ל (דימ) אריה בנטוב משהיה סגן מפקד היחידה ב1973.


פדויי השבי מהיחידה [848] שנכחו באירוע היו אשר אליהו (אלחוטן), יזהר דמארי (מודא"ל), דני יוסף (ר' חולית האלינט), נעים יעקב (צפ"ט), אהוד לב רן (מודא"ל), מוסה מנחם  (מב"ר), גדעון נחום (אלחוטן), ברוך פרגל (טכנאי), אבי צוקר (אלחוטן) ומשה שמריך (אלחוטן בכיר). נעדרו מהמפגש: אפרים זינגר (מתרגם), עמוס לונברג (קב"ר), דוד לייבוביץ, ואלפרד אקסלרד ז"ל שנהרג בהסתערות הראשונה של חיילי הקומנדו הסורים על מוצב החרמון.


במפגש סיפר מוסה על שבעת הימים הראשונים לאחר כיבוש ההר ע"י הקומנדו הסורי, בהם הם התחבאו בתעלות המוצב. מוסה יצר קשר חם עם התצפיתן יוסי תור (שניהם יוצאי קיבוץ) ובמהלך התקופה הזאת הם תכננו נתיבי בריחה, אך הכוונה הזאת לא יצאה לפועל. מוסה מספר כי דמותו של אורי אילן ז"ל (מי שנפל בשבי הסורי בינואר 1955 בן קיבוץ גן שמואל בפעולת התקנת מציוד האזנה ברמת הגולן הסורית, שהתאבד בכלא הסורי וכתב פתק שהגיע לכוחותינו "לא בגדתי") דמותו ומעשהו עמדו לנגד עיניו וחלפו במחשבתו. במצב שהם מצאו עצמם ללא מזון ושתיה, ללא שינה ויכולת להילחם הם הרימו ידיים ונכנעו. מוסה מספר כי בשלב הראשון סיפור הכיסוי שלו לחיילי הקומנדו הסורים היה שהוא אחראי המזון, אבל בהצטרפם לכל הקבוצה שנתפסה עוד קודם לכן, הוא נאלץ היה לבנות לעצמו סיפור כיסוי חדש שעיקרו שהינו תצפיתן מודיעין על סמך כל הידע שלמד מיוסי תור. הסיבה לכך הייתה שהסורים כבר ידעו עליו שהינו מקבוצת המודיעין. מוסה נחקר מספר פעמים, ולמרות שידע ערבית, אותה למד באולפן לערבית בגבעת חביבה, ביקש מתורגמן לאנגלית. מטרתו הייתה להרוויח זמן במהלך החקירות כי הוא הבין את השאלה ויכול היה לתכנן את התשובה במהלך התרגום. במהלך החקירות השתדל מוסה להשביע את רצונם של החוקרים בכל מידע שלא נראה לו חיוני או סודי ונמנע מלספר על היחידה. כמוכן חשוב, לדבריו, כמו שעלה גם בדברי האחרים , לשמור על אחידות הסיפור ועל פרטים שנמסרו. מוסה חי כיום בקיבוץ סמר.


שאר הדוברים בפאנל אבי ליבנה (וייס) ממודיעין אוגדה 252 שנפל בשבי המצרים ויוסי תור ממודיעין פיקוד הצפון סיפרו על חוויותיהם. כל פדויי השבי קיבלו מהמרכז למורשת המודיעין תעודת הערכה על תיפקודם בשבי.


כתב וערך נעם שפירא.

מי שמעוניין לשתף אותנו בנושאי מורשת מוזמן להתקשר לנעם שפירא 0523518493.

תמונות – צילום קבוצתי, צילום תעודת ההערכה.


Comentários


bottom of page