top of page

אגרת יואל בן פורת 1973

במלאת 100 ימים למלחמת "חרבות ברזל" ועל אף שהמלחמה הזו עדיין לא הסתיימה, מביאים את האגרת היחידה שכתב מפקד היחידה אל"מ יואל בן פורת ז"ל (1976-1972) לכל חיילי היחידה. מחזיקים אצבעות לחזרת כל החטופים החיים   האזרחים והאזרחיות, הילדים והמבוגרים, החיילים והחיילות ומי שכבר אינו עימנו בכל ההקדם. אגרת זו נכתבה, אמנם,  רק עם סיומה של מלחמת יוה"כ באוקטובר אבל היא צופה פני עתיד. 1973, וכך כתב:


Comments


bottom of page