top of page

מורשת היחידה

שימור מורשת היחידה והנחלתה, הנעשית באמצעות עמותת בוגרי 8200 ובאמצעות צוות מתנדבים הפועל ביחידה, הינה מן החשובות שפעילויות העמותה. פעילות זו כוללת, בין היתר, ייזום וביצוע בשטח של ארועי מורשת במגוון רחב של נושאים סיגינטיים באמצעות שיבוץ המתנדבים לארועים בבסיסי היחידה הפרוסים ברחבי הארץ, באתר ההנצחה החילי בגלילות ובקורסי ההדרכה השונים .

פעילויות המורשת כוללות את כנס המורשת השנתי, שאליו מוזמנים כלל בוגרי היחידה. הכנס מוקדש למפגשי בוגרים והוא מתקיים סביב נושא ייחודי וסרט המוקדש לו. בנוסף, העמותה מקיימת גם כנסי מורשת תקופתיים כגון סדרת "מפקדים מספרים" שבה מפקדי היחידה לשעבר מספרים על ארועים ולקחים מניסיונם, כנס התרעה שנתי לזכרו של מפקד היחידה תא"ל יואל בן פורת ז"ל שפיקד על היחידה בתקופת מלחמת יום הכיפורים וארועים נוספים.

פעילויות נוספות כוללות איסוף ושימור עבודות ופרסומי מורשת, מסמכים חשובים, תעודות הצטיינות ופרסים (כגון פרסי בטחון ישראל), צילומים והנצחת חללי היחידה.

לפרטים ויצירת קשר:

noams@8200.org.il

bottom of page