top of page
8200career לאתר (4).png

אחת היוזמות המשמעותיות ביותר של עמותת הבוגרים הינה פרויקט הענקת מלגות לחיילים וחיילות על בסיס מצויינות ומצב סוציו-אקונומי. פרויקט המלגות מאפשר לבוגרי היחידה אשר מגיעים מרקע סוציו-אקונומי קשה, לממש את הפוטנציאל הגלום בהם ללמוד במוסדות השכלה גבוהה ולהשיג מקצוע לחיים, תוך שבירת המעגל החברתי בו הם מצויים.
הפרויקט התגבש בעיצומה של מלחמת לבנון השנייה, בקיץ 2006, ובמסגרתו חולקו במהלך השנים האחרונות מאות מלגות במימונם של חברי חוג הידידים לחיילים מצטיינים בוגרי היחידה, הזקוקים לסיוע בשכר הלימודים.

 

כיצד ניתן לקבל מלגה:

המלגות מחולקות על פי שני קריטריונים מרכזיים: שירות מלא ביחידה בהצטיינות ומצב סוציו-אקונומי.

 

תנאי זכאות:

 1. חיילים בחובה או בקבע זוטר.

 2. שרות צבאי מלא ביחידת 8200.

 3. חוות דעת והמלצות מפקדים.

 4. מצב סוציו-אקונומי.

 5. לימודים לתואר ראשון ישראלי באוניברסיטה או במוסד לימודים גבוהים אחר המוכרים ע"י המל"ג.

 6. תחילת לימודים תוך שנתיים מהשחרור.

 7. אישור ועדת המלגות.

 

מקבל המלגה מתחייב למשך כל תקופת הלימודים:

 

 • לבצע פעילות של תרומה לקהילה בהיקף שיסוכם מראש ובמקום שאושר ע"י ועדת המלגות של עמותת בוגרי 8200

 • תנאי לקבלת המשך המלגה מידי שנה:

 • עמידה בדרישות האקדמיות של המוסד הלימודי בציון ממוצע של 80 לפחות.

 • עמידה בתרומה לקהילה.

 

האותיות הקטנות:

 • מלגה יכולה להיות מלאה (בגובה מלוא שכר הלימוד) או מלגה חלקית, בהתאם להחלטת ועדת המלגות.

 • המלגאים משלמים את שכ"ל כנדרש, ומקבלים את המלגות עם הצגת האישורים הנדרשים ממסדות הלימוד.

 

במהלך שנת הלימודים תוודא העמותה (נותנת המלגה) כי:

 • המלגאים עומדים בדרישות האקדמיות וזאת באמצעות קשר ישיר עם מקבלי המלגות (בצרוף אישורים מתאימים ממוסדות הלימוד).

 • המלגאים מבצעים תרומתם לקהילה וזאת באמצעות קשר ישיר עם ארגוני ההתנדבות.

 

לבדיקת זכאותך והגשת מועמדות יש לפנות אל מחלקת הת''ש ביחידה (במפקדה או בבסיס בו שירתת).

bottom of page