top of page

הצטרפות לכרטיס האשראי העסקי של כאל לבוגרי 8200

​ההצטרפות למועדון כוללת שני שלבים: 

1. אימות זכאות לכרטיס מטעם עמותת בוגרי 8200 (ש.מ.2).

2. הצטרפות באתר כאל.  
לאחר מילוי טופס זה תועבר/י לאתר כאל להמשך התהליך, שם יש להזין את מספר ההסכם: 2040  
נדרש למלא טופס נפרד עם כתובת מייל שונה עבור כל זכאי/ת לכרטיס.

נא מלאו את הפרטים הבאים: 

bottom of page