top of page

חלקה של היחידה באירועי "ספטמבר השחור" בירדן
ספטמבר 1970


במהלך חודש ספטמבר 1970 התפתח עימות קשה בין הארגונים הפלסטינים השונים שישבו בירדן, בראשות יאסר ערפאת, לבין המלך חוסיין והצבא הירדני. הארגונים הפלסטינים פעלו לאחר מלחמת "ששת הימים" נגד ישראל משטחה של ירדן, דבר שהביא לתגובות של ישראל נגדה על ידי תקיפות אוויריות, הפגזות ארטילריות ואף מבצעים קרקעיים, שהמפורסם ביניהם היה מבצע "תופת" נגד מפקדות הפלסטינים שהיו ממוקמות בעיירה כראמה.

למרות מאמצי המלך חוסיין להגביל את פעילות הארגונים הפלסטינים בשטח ממלכתו, חזרו אלה ופעלו כרצונם, ואף ניסו להביא להפלת שלטונו ולרציחתו. בנוסף, הנחיתו הפלסטינים בירדן מספר מטוסי נוסעים שחטפו, מעשה שהביא לתגובה צבאית ירדנית נגדם.

מכאן התפתח עימות גלוי, ופרצו קרבות בבירה עמאן ובמקומות אחרים במדינה. ידו של הצבא הירדני היתה על העליונה, ובשל כך החליטה ההנהגה בסוריה לשגר כוחות מצבא סוריה כדי לסייע לפלסטינים מול הצבא הירדני. חאפז אל-אסד, שהיה אז שר ההגנה ומפקד חיל האוויר, לא תמך במהלך, וכתוצאה מכך, לא השתתף חיל האוויר הסורי בלחימה שהתפתחה בין שני הצבאות.

היחידה עקבה אחר המתרחש מבסיסיה במרחב צפון ומרחב מרכז, וסיפקה מודיעין סיגינטי מהמעלה הראשונה ממקורותיה על מהלכי הלחימה. בצה"ל ובהנהגת המדינה חששו אז מהאפשרות שהסורים ישתלטו על המרחב שממזרח לעמק בית שאן, ויקימו בו מדינה לפלסטינים, "פתחלנד". צה"ל נערך להתערבות אפשרית במלחמה זו כדי למנוע אפשרות כזאת.  היחידה נערכה, גייסה מילואים ואף פרסה שני בסיסים זמניים  למעקב אחר האירועים במעלה הגלבוע (בסיס "אורית") ובכוכב הירדן (כוכב אלהווא).

באותם הימים, התקשר ראש אמ"ן דאז, האלוף אהרון (אהרל'ה) יריב, ליחידה והטיל את האחריות על הקבר"ים לתת מענה לצי"ח לאן הסורים מתכוונים לנוע, מערבה לעבר עמק בית שאן, או דרומה, לעבר עמאן. לפי זה יוחלט במטכ"ל ובדרג המדיני אם צה"ל יתערב במלחמה.

המודיעין הטוב והמדויק שסיפקו בסיסי היחידה על כוונות הצדדים ועל המהלכים בשטח, וכן הצלחת הצבא הירדני הקטן והנועז לבלום את הכוח הסורי (כ-300 טנקים) שפלש לצפון ירדן, מנעו בסופו של דבר את הצורך להתערבות ישראלית במלחמה זו. כך הסתיימה עוד מלחמה באזור בה היתה היחידה מעורבת בכל יכולותיה הטכנולוגיות והאנושיות, והמודיעין שהביאה חסך בסופו של דבר את הצורך בהתערבות כוחות צה"ל בה.

נכתב ע"י אל"מ (דימ.) פסח מלובני . ערך  נעם שפירא.Comments


bottom of page