רותם בינשטוק

מובילת תכנית "תופסים כיוון" בת ים

בוגרת 8200, בעלת תואר ראשון ביחסים בינ"ל ומדע המדינה ותואר שני בכלכלה פוליטית בינ"ל.

מגיעה לעמותה אחרי מספר שנים בתחום המודיעין המדיני והעסקי.

מובילה את "תופסים כיוון" בבת ים - תכנית המספקת כלים ומיומנויות למיצוי תעסוקתי הולם של אקדמאים צעירים מהפריפריה החברתית-גיאוגרפית.