המגדלור

"המגדלור", מגזין עמותת בוגרי 8200, הוא מגזין המופץ בתפוצה רחבה במתכונתו הנוכחית, אחת לשנה, בכנס ה-Networking של היחידה. המגזין סוקר את כלל פעילויות העמותה יחד עם כתבות מורשת היחידה וכן כתבות בנושאים עדכניים בהתאם לנושא הגיליון. נושא המגזין משתנה מגיליון לגיליון ועוסק בתחומים חדשניים ומגוונים.

מהדורות

 בקישורים הבאים תוכלו לגשת למהדורות דיגיטליות של המגדלור:

יוני 2015

יוני 2016