עמותת הבוגרות והבוגרים מרכינה ראש עם פטירתו של חברנו

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של שי (ג'מאל) שקורי ז"ל. שקורי ג'מאל ז"ל היה איש מקצוע ברמה הגבוהה ביותר בתחומו.
שירת בצפון ובסיסים נוספים. פעל בצניעות רבה ובלט משכמו ומעלה.
יהי זכרו ברוך!