יריד התעסוקה המקוון של עמותת בוגרי 8200


היריד הסתיים. 

תודה רבה לכל המשתתפות והמשתתפים! 

באפשרותכם.ן למלא את פרטיכם.ן 

במידה ותרצו לקבל מידע על משרות בהמשך.

מתחת לטופס ישנה רשימת החברות והסטארטפים שהשתתפו ביריד.