8200Climate

עמותת בוגרי 8200 מצטרפת למאבק בשינויי האקלים!

אזור המזרח התיכון מתחמם בקצב כפול מהממוצע העולמי וכבר היום אנו עדים בישראל לסממנים מובהקים של שינויי אקלים ולתופעות אשר נובעות מכך. בדוח האחרון קבע הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי האקלים כי על המדינות החתומות (ישראל חתמה על הסכם פריז ב-2015) להיערך לנושא עד שנת 2020 וכי נותר לנו חלון הזדמנויות של מספר שנים כדי להימנע משואה אקלימית. לצערנו, היישום בישראל אינו מספק, לא הוקצו מספיק משאבים והמחויבות הפוליטית לשינוי אינה רחבה וזאת למרות שהיעדים שאימצה מדינת ישראל צנועים בהרבה ממדינות אחרות, ואין בהם די כדי להיות מדינה מובילה במאה ה-21.  


לפיכך אנו שמחים להודיע על הקמת פורום 8200Climate שמטרתו לפעול למניעת שינויי האקלים באמצעות פעילויות קונקרטיות ופיתוח פתרונות יצירתיים תוך שיתופי פעולה עם גופים מובילים. זו ההזדמנות שלנו, בוגרי 8200, לרתום את היכולות והעוצמות הערכיות שלנו ומעורבותנו בחברה ובקהילה על מנת לדחוף את השינוי ברמה המקומית. 


כשלב ראשון יזמנו את “תוכנית השגרירים” של עמותת בוגרי 8200, יחד עם אגפי איכות הסביבה בעיריות השונות וגופים נוספים. במסגרת התוכנית, כל אחד מאיתנו שיתנדב לכך, ימונה לשגריר 8200Climate ויפעל לקידום הפעילות במקום עבודתו ובסביבתו הקרובה במסגרת המוטו ״את מה שכל אחד מאיתנו יכול לעשות בסביבתו הקרובה, אף אחד לא יוכל לעשות טוב יותר״.

כל שגריר יפעל לקדם התנהלות ידידותית לסביבה והתומכת במאבק בשינויי האקלים במקום עבודתו וזאת בהתאם למפרט 8200Climate, שפותח בשיתוף פעולה עם רשויות שונות לאיכות ושמירת הסביבה. מפרט 8200Climate מטפל בנושאים כגון אנרגיה ומים, רכש, תחבורה וטיפול בפסולת אך בדגש על צעדים פשוטים ומהירים ליישום שיאפשרו חסכון במים ואנרגיה והפחתה בפליטות גזי החממה. 


הפעילות מתוכננת להתחיל בהמשך חודש יוני 2020 במפגש מינוי השגרירים והדרכה מתאימה לגבי מפרט 8200Climate והצעדים ליישום.


אנו מזמינים אתכם להתנדב לקחת חלק במאבק בשינויי האקלים ולהצטרף לתכנית השגרירים באמצעות הטופס כאן. ניתן כמובן ליצור אתנו קשר בכל שאלה בדוא״ל [email protected].

מצפים לראותכם יחד איתנו!

בני יחזקאל והפעילים