סיני: מחזית לשלום

כנס המורשת השנתי של עמותת בוגרי 8200 לשנת 2020 יספר את סיפורו של מרחב שאיננו עוד - סיני: מבלוזה (דורון) שבצפון דרך אום ח'שיבה (בבל/ שנער-אילון) שבמרכז ועד שארם אלשיח' (יפית-ראובן) שבדרום חצי האי סיני.

 ניזכר ביחד בחוויות השירות במרחב ששירתנו בו מיוני 1967 ועד אפריל 1984, במרחב שלא קיים עוד בשטח, אך זכור לכולנו בלב ובנפש.

המרחב שתרומתו לביטחון ישראל ממלחמת ששת הימים ועד למלחמת יום הכיפורים כולל היתה לדוגמה ולמופת הן ביחידה והן בקהילת המודיעין.

מרחב סיני נשאר זירה מודיעינית רלוונטית גם בימינו, על כך נרחיב בכנס השנתי.

מעוניינים להשתתף בארגון הכנס?

יש לכם תמונות, סרטים או סיפורים אודות תקופת השירות בסיני?

אנא מלאו את הטופס הנ"ל או שלחו במייל את החומרים ליו"ר ועדת התוכן והמורשת נעם שפירא במייל:

[email protected]