מפגש בוגרי היחידה בירושלים

http://moreshet2014.activetrail.biz/jerusalem