הרוח וההשראה - מחוץ לשעות הקבלה...

על ההווי, התרבות, החינוך והרוח של היחידה מיום הקמתה

בראשית, ביפו

כידוע פעלה היחידה בימיה הראשונים בת"א יפו בתנאי דיור קשים ולחוצים. הימים היו ימים ראשונים בחייה של המדינה הצעירה ורוב המאמץ ביחידה הושקע בהאזנה, ביצירת הכלים והכללים לעבודה. התמודדות עם גיוס כ"א מתאים ויצירת סוג של כור היתוך בהרכב האנושי המגוון שהתגייס ליחידה לצד אלה שכבר פעלו בתחום עוד במסגרת הפלמ"ח, ההגנה, האצ"ל ועולים חדשים רבים שהגיעו בעיקר מעיראק.

משימות אלה לא השאירו זמן רב לפן החברתי והתרבותי של היחידה, למרות שרבים מחיילי היחידה ומפקדיה היו בעלי שאר רוח ותרבות שהביאו מארצותיהם ומהמסורת המשפחתית. היו ביניהם אנשי פרוזה ושירה, משחק, מוסיקה ואומנויות אחרות. אירוע חברתי בולט בתקופה היה בחדר האוכל ביפו בחתונתם של אברהם ועדנה שרוני, הזוג הראשון ביחידה. אחריהם נוצרו זוגות רבים רבים ביחידה לאורך השנים....

המעבר לגלילות

פעילות חברתית רבה יותר החלה עם המעבר לגלילות ב-1953. כאן היו כבר יותר חיילות וחיילים צעירים בשירות חובה. המרחב החדש, מיקומה המבודד של היחידה, הרחק מצירי התנועה הראשיים וממרכזי הערים שבסביבה, בפאתי רמת השרון, ולכל אלה נוספה גם המסגרת של מחנה סגור. שעות הפעילות העיקריות היו 08:00 עד 16:00. משעה זו נחלקו חיילי החובה בבסיס לשתי קבוצות: כוננות א' וכוננות ב'. כל קבוצה נשארה ללון בבסיס (באוהלים לחיילים, ברחבת המסדרים דהיום) 3 או 4 פעמים בשבוע ויצאה בכל שבת שניה הביתה. כל קבוצה ביצעה תורנויות שמירה על הבסיס בלילות. רק אחרי מלחמת ששת הימים (1967) והרחבת צירי התנועה (כביש 2, וכביש 5) חלו שינויים, היחידה האריכה את שעות הפעילות ביום והפכה לבסיס פתוח.

באווירה הזאת, התקיימו מספר אירועים, כגון אחת לחודש הרצאה לחיילים בחד"א שהיה במבנה הקשתות, מסיבות פורים והתכנסויות חגיגיות של ענפים שונים. בשנים 1965-1964 היה סגן אפרים ליפניצקי (לימים לפיד) קצין החינוך של היחידה, בנוסף על תפקידו, בכפיפות לקצין החינוך של פיקוד המרכז ברמלה.

בהיאחזות 8200 בסיני - "המון דברים יפים ראו עיני..."

במרחב סיני, שהוקם עם תום מלחמת ששת הימים ביוני 1967, היתה פעילות חברתית ענפה, מחנה סגור עם חיילות וחיילים רבים מתחומי עיסוק שונים של היחידה. בתקופת מפקד המרחב סא"ל שבתאי בריל במהלך מלחמת ההתשה 1968-1970 הפיקו מספר עלונים לחיזוק המורל של חיילי המרחב. העלונים נכתבו על ידי חיילים וחיילות וביטאו גם את ההומור הפנימי שנדרש באותה תקופה קשה. נכללו בהם גם קטעים נוסח "רחל המרחלת" [מדור רכילות "צהוב" שהתפרסם באותה עת בשבועון "העולם הזה"] וגם עדכונים מהפעילות המקצועית והאירועים במרחב סיני – ראו בנספחים המצורפים.

במנהלת "רמון"

במסגרת הסכם השלום עם מצרים ב-1979 הוקמה מנהלה (פרויקט "רמון"), בפיקודו של אל"מ חיליק בורשטיין, שנועדה לעסוק בפירוק, העברה והקמה של מערך הביניים בסיני ועד להשלמת בניית המערך החדש של היחידה במרחבי הקו הירוק. שרתו בה בעיקר אנשי מילואים מהיחידה. ב-1979 חרז אחד מאנשי המילואים מקאמה על השתלבותם ופעילותם במערך הזה לעידוד המורל של כל הצוות. נשמח לקבל מידע על החרזן.

בהפסקת ביניים ב"רומאל"

פרסום פנימי נוסף היה בשנת 1980 בבסיס רומאל, בסנטה קטרינה, שהוקם בתקופת הביניים במעבר בין הסכם השלום (1979) ועד להערכות הסופית בנגב (1982-4). הגישה לבסיס נעשתה במרבית הזמן בדרך לא דרך או במסוקים. מפקד הבסיס, רס"ן יואב לוי, יזם עלון פנימי [לא ידוע כמה גליונות יצאו בתקופת קיומו של הבסיס]. העלון נפרס על 60 עמודים, כחלק מיצירת "רוח צוות" והווי פנימי בבסיס המיוחד והמרוחק הזה. דפים מהעלון הזה מובאים בנספח ללקט זה.

מצפון תפתח ההשראה

גם מרחב צפון יזם עלונים פנימיים בשם "חשיפה לצפון" לעידוד ההווי בבסיסים. בשנים 2004-5 יצאו ככל הנראה 6 גליונות. גם בהם סיפרו על ההווי הפנימי "מי פגש את אלברט אילוז", מ"יומנו של עוזניק" ועוד.

המפקדה התרבותית

בשנים האחרונות יזמו החיילים ביחידה פעילות חברתית-תרבותית להעלות מחזות זמר בהפקה עצמית במפקדת היחידה. עד כה הועלו המחזות הבאים: דצמבר 2018 - מחצית ראשונה של "המילטון" ; סוף מאי/תחילת יוני 2019 - מחצית שנייה של "המילטון"; ינואר 2020 – "מאמא מיה" ; יולי 2021 – "Hades town"; במהלך שנת הקורונה 2019-20 היו מעט חזרות על המחזמר "וויקד", שנגנזו בעקבות הסגרים השונים.

לסיכום

עד שנות ה-80 לא היה קיים ביחידה מערך חינוך. סגל החינוך במרחבי היחידה גדל עם השנים. חלק גדול מהפעילויות התרבותיות החלו ביוזמת מפקדים, בעיקר על רקע צורך לשחרר לחצי עבודה ופעילות מבצעית. גם יוזמות של חיילים בתחום זה זכו לתמיכה רבה ותרמו לרוח הצוות של היחידה, על בסיסיה ומרחביה. 

לאורך השנים נכתבו גם מקאמות על חיי היחידה שהוקראו באירועים שונים. נקדיש להם לקט מיוחד ונפרד בהמשך. 

מי שיודע על פעילות מסוגים אלה בתקופת שירותו מוזמן להעביר מידע והעתקים מפרסומים אלה לשימור במורשת היחידה ל-נעם שפירא: [email protected]

 כתב: אל"מ (דימ) נעם שפירא, ערך: תא"ל (מיל) אפרים לפיד


מדגם מעלוני מרחב סיני:


 


מדגם עלון מרחב צפון:

מתוך עלון בסיס "רומאל":


המקאמה של מילואי "פרויקט רמון":