Techlift

Tech Lift - תנועת הנוער של המאה ה-21

Techlift הינה תכנית אשר פותחה על ידי מיטב מומחי בוגרי/ות היחידה, כדי לעצב קהילה של יזמים צעירים בעולם הטכנולוגי תוך צמצום הפערים החברתיים והדיגיטליים.

מטרת התכנית

לספק לכל חניך וחניכה, בגילאי 14-18, כלים תיאורטיים ויישומיים על עולם היזמות והטכנולוגיה, במטרה לאפשר להם להתמודד בצורה מיטבית עם אתגרי העתיד ולהשתלב בצורה אופטימאלית בחברה ובכלכלה הישראלית, זאת, תוך שימוש בהון האנושי וברשת הנטוורקינג של בוגרי 8200.

התוכנית משלבת הרצאות העשרה והעמקה ע"י מומחים שונים, ימי שיא, סיורים, ופעילויות משותפות בין קבוצות שונות של החניכים במוקדים השונים. כמו כן, בסוף כל שנה יתקיים האקתון עם כל החניכים, המבוסס על הכלים והידע שרכשו במהלך השנה.