הודעות העמותה

בדף זה תוכלו להתעדכן בהודעות רשמיות של עמותת הבוגרים, שיתפרסמו מפעם לפעם.

 

הנהלת העמותה מתכבדת בזאת להזמינכם לאסיפה הכללית השנתית של העמותה, 

שתתקיים ביום ראשון 2 לחודש יוני 2019  

בשעה 17:30 באתר מורשת המודיעין (מ.ל.מ) בגלילות

על סדר היום:

  • סקירת פעילות העמותה.
  • הצגה ואישור הדו"חות הכספיים והמילוליים לשנת 2018 ודו"ח המבקר.
  • בחירת הנהלה ויו"ר.
  • בחירת רו"ח העמותה.
  • בחירת גוף מבקר (ועדת ביקורת).
  • מינוי מוסמכים לדיווח לרשם העמותות
  • הצגת תכנית עבודה לשנת פעילות 2019-2020.                           

אם בתום 30 דקות מהשעה שנועדה לכינוס האסיפה לא יהיה המניין הדרוש - ייחשב מספר החברים הנוכחים, יהא אשר יהא, קוורום חוקי לכל דבר ועניין.

בברכה,

זמירה לביא

מזכירת העמותה