הודעות העמותה

בדף זה תוכלו להתעדכן בהודעות רשמיות של עמותת הבוגרים, שיתפרסמו מפעם לפעם.

הנהלת העמותה מתכבדת בזאת להזמינכם לאסיפה הכללית השנתית של העמותה

שתתקיים ביום שני 28 לחודש מאי 2018  בשעה 17:30
באתר מורשת המודיעין (מ.ל.מ) בגלילות

 

על סדר היום:

  • סקירת פעילות העמותה.
  • הצגה ואישור הדו"חות הכספיים והמילוליים לשנת 2017 ודו"ח המבקר.
  • בחירת רו"ח העמותה.
  • הצגת תכנית עבודה לשנת הפעילות 2019-2018.                            

אם בתום 30 דקות מהשעה שנועדה לכינוס האסיפה לא יהיה המניין הדרוש - ייחשב מספר החברים הנוכחים, יהא אשר יהא, קוורום חוקי לכל דבר ועניין.

  

בברכה,
זמירה לביא
מזכירת העמותה