הודעות העמותה

בדף זה תוכלו להתעדכן בהודעות רשמיות של עמותת הבוגרים, שיתפרסמו מפעם לפעם.

שתתקיים ביום רביעי 15 בפברואר 2017

האסיפה תתקיים בשעה 1800 במשרדי חברת סייבריזן ברחוב אבן גבירול 30, כניסה ג', קומה 1 (לונדון מיניסטור), תל אביב-יפו.

על סדר היום :

  • לשנות את סעיף 39ב' בתקנון העמותה, כך שלאחר המילים: "ייחשב כמתפטר מחברותו בהנהלה" יתווספו המילים: "זאת בכפוף לעריכת שימוע לחבר ההנהלה ואישור האסיפה הכללית".
  • להוסיף למטרות העמותה (בסימן א' לתקנון) את המטרה הבאה: "קידום, קיום, ניהול או ביצוע של תכניות, יזמות ומיזמים חברתיים ו/או חינוכיים ו/או טכנולוגיים, לרבות בשותפות עם גורמים אחרים ו/או בסיועם.

אם בתום 30 דקות מהשעה שנועדה לכינוס האסיפה לא יהיה המניין הדרוש - ייחשב מספר החברים הנוכחים, יהא אשר יהא, קוורום חוקי לכל דבר ועניין.

בברכה,

זמירה לביא

מזכירת העמותה