תקנון, ניהול תקין ודוחות כספיים

  

 תקנון עמותת 8200


  

ניהול אישור תקין לשנת 2018


  אישור ניהול תקין לשנת 2017


  

ניהול אישור תקין לשנת 2016


  

אישור ניכוי מס לשנת 2016

 ללא שם