תקנון ואישור ניהול תקין

  

 תקנון עמותת 8200  

אישור ניהול תקין לשנת 2021 ניתן לקרוא מידע נוסף בלחיצה כאן