top of page
8200

 רוצים לעשות מילואים - חרבות ברזל

חברי וחברות עמותת בוגרי 8200,

אנחנו נערכים לסיוע ליחידה במבצע חרבות ברזל באמצעות הכנת מאגר מתנדבים למילואים.

אנא מלאו את הטופס הבא במידה והנכם מעוניינים להצטרף לרשימות.

אנחנו נעדכן אתכם במידה ויהיה צורך שיעלה מהיחידה.

bottom of page