top of page
01022024 יום חמישי (Facebook Cover).png

מפגשים קבוצתיים לעיבוד תכנים בעקבות שירות מילואים

עמותת בוגרי 8200 שמחה להעמיד לרשות בוגרות ובוגרי היחידה מערכים קבוצתיים לעיבוד תכנים רגשיים בעקבות שירות המילואים.

המפגשים ייערכו באופן פרונטאלי, או בזום, בהתאם להעדפותיך.

להרשמה אנא מלאו את הטופס:

bottom of page