top of page
53959452-6B43-4E59-B63C-B6AB3B67B66E.png

הרשמה ל-WebinArab

כדי להכיר את חודש הרמדאן ואת עיד אלפיטר, החג שמציין את סיומו, נארח בוובינערב הקרוב של 8200MidEast את השיח׳ ד״ר ח׳אלד אבו ראס למפגש שיעסוק באחת מחמש מצוות היסוד של האסלאם, מצוות הצום. ד״ר ח׳אלד אבו ראס בעל השכלה דתית ובוגר חניכה צוּפית - רוחנית, מלמד פילוסופיה אסלאמית בימי הביניים ומומחה לצוּפִיּוּת - מיסטיקה מוסלמית. המפגש יתמקד בטעמי הצום באסלאם, במנהגים המיוחדים לחודש הרמדאן ובצום כצוהר להידברות עם בני הדתות האחרות. האירוע ייערך הפעם ביום שלישי 2/4/24 בשעה 21:30, לאחר סעודת האפטאר ותפילות התראוויח. 

להשתתפות אנא מלאו את הטופס:

bottom of page