top of page
8200_mideast_c_profile_photo_positive 1.png

הרשמה לתכנית החונכות - ערבית

בתוכנית החונכות של 8200MidEast לסיוע בלימודי ערבית וחיזוק החיבור לשפה לתלמידי כיתות י׳ - י״ב אנחנו מנסים לחזור ולהשתלב בבתי הספר, שמוּשפעים גם הם מהמלחמה, ופועלים כרגע בתיכון ״נבון״ ביבנה וב״אוהל שם״ ברמת גן, מתוך רצון להתרחב למקומות נוספים. המלחמה חוזרת ומציפה את חשיבות השליטה בשפה הערבית וההכרות עם התרבות, גם לצורכי ביטחון המדינה. מוזמנות ומוזמנים להצטרף אלינו כך שנוכל לתרום ללומדי ערבית נוספים. 

להשתתפות אנא מלאו את הטופס:

bottom of page